Taito olla sopivasti jämäkkä on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista. Suurimmalla osalla meistä se vaatii harjoittelua. Erityisesti, jos toisena osapuolena on oma esimies, kollega, tiimiläinen tai kumppani.

Sopivasti jämäkkä –valmennus
  • auttaa oivaltamaan, miksi hyvät aikeemme jämäkkyydestä jäävät usein puolitiehen
  • auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omia tarpeita rakentavasti
  • opettaa sanomaan tarvittaessa arvostavasti ei
  • auttaa luomaan toimintamallia, jolla jämäkästi ja samalla arvostavasti ohjaat toisen henkilön tai ryhmän vastuunottoa

Osana valmennusta arvioit oman vuorovaikutustyylisi jämäkkyyttä ja harjoittelet käytännön tilanteita pareittain tai pienryhmissä.

Kysy yrityskohtaisista toteutuksistamme!

Haluan lisätietoja Sopivasti jämäkkä -valmennuksesta

8 + 3 =

Sopiva jämäkkyys on vastuunottoa itsestä

Se on keskittymistä työssä olennaiseen ja riittävän hyvään. Omien tarpeiden ja mielipiteiden tunnistamista ja niiden kertomista muille ymmärrettävästi. Uskallusta sanoa tarvittaessa kohteliaasti ei. Samalla jämäkkyys on taitoa tukea muita kantamaan oma vastuunsa: tehtävistä, projekteista, aikatauluista, kehittymisestä… Oivalluttaen, arvostavasti ja käskyttämättä.

Liika jämäkkyys tulkitaan helposti pomottamiseksi, vihamielisyydeksi ja jopa niskuroinniksi. Jämäkkyyden puute puolestaan voi johtaa jatkuvan kiireen kokemukseen, tilanteen vatvomiseen, tehtävien lykkäämiseen ja muiden syyttelyyn. Ylireagointiin ja jopa jaksamisongelmiin. Kummassakin tapauksessa motivaatio tehdä asioita on vähäinen – joko itsellä tai muilla. Työt on kuitenkin saatava tehtyä.

Jämäkkyyteen vaikuttavat taidot kohdata ja sietää epämukavia tunteita sekä toimia niistä huolimatta. Sopivasti arvostavan jämäkkä on sinut itsensä ja heräävien tunteiden kanssa. Kehittäminen lähtee oman luontaisen toimintatavan tunnistamisesta

”Kiitos valmennuksesta! Sain juuri esimieheltäni positiivista palautetta, miten paljon ajankäyttöni on tehostunut ja aikatauluissani pysyminen on parantunut tämän vuoden aikana.”

”Opin vaatimaan arvostavalla tavalla muiden osastojen tekemiseen samaa tasoa kuin mitä odotamme itseltämme sekä muistuttamaan, että kukaan meistä ei yksinään saa muutosta aikaiseksi.”