Autamme onnistumaan ihmisten kanssa.

Johtamisessa ja esimiestyössä. Muutoksissa. Uudistuksissa. Vuorovaikutuksessa. Tuloksellisemmassa yhteistyössä. Paineenhallinnassa. Yksilönä, tiiminä ja työyhteisönä. Valmentajina meitä kiehtoo ja inspiroi ihminen – jokaisen työyhteisön menestyksen kriittinen lenkki. Ajattelu, tunteet ja toiminta. Ja miten näitä johtamalla saadaan paras esille itsestämme ja muista.

 

Kokeile. Onnistu ja menesty.

Kehity

Ajattelussasi ja asenteissasi

Reagointitavoissasi ja tunnetaidoissasi

Luovuudessasi ja kyvyssäsi ratkoa ongelmia

Vuorovaikutustaidoissasi

Hyvät ja konkreettiset eväät

”Valmennukset ovat antaneet hyvät ja konkreettiset eväät esimiehille ja henkilöstölle rakentaa toimiva työyhteisö. Loppu on heistä itsestään kiinni. Olen tyytyväinen myös siihen, että sisältö on mukautunut joustavasti valmennettavien tarpeisiin.” Leeni Niittonen-Laine, Avantitiimi, Veritas

Kannattaa ehdottomasti osallistua!

”Mielensärauhoittaja tarjoaa eväät haastavimpaan johtamisen lajiin eli itsensä johtamiseen sekä sujuvaan yhteistyöhön muiden kanssa. Pystyn entistä paremmin tukemaan myös muiden kasvua töissä. Kannattaa ehdottomasti osallistua!” Kirsi Kankaanpää, Business Coach

Palvelumme

Yksilöille, tiimeille, ryhmille ja työyhteisöille.
Toteutustavat skaalatuvat tavoittelemasi vaikuttavuuden mukaan coachauksesta massaluentoihin, sparrauksesta
nykytilan ja kehityksen näkyväksi tekeviin testauksiin sekä valmennusohjelmiin.
Kasvokkain, webinaareina ja videoina. Tai osallistu avoimiin valmennuksiimme.

Tunnekoulu

Ota perustunnetaidot haltuun ja tule sinuksi itsesi kanssa. 

Tunnekoulu - jotta jaksat paremmin ja onnistut yhteistyössä sekä saat aikaan itsellesi tärkeitä asioita

Syventävät tunnetaitovalmennukset

Yksilöille, tiimeille ja työyhteisöille, jotka tavoittelevat sujuvampaa yhteistyötä, parempaa tulosta ja jaksamista.

Paineensietokyky ja resilienssi

Parantaa tuottavuutta ja jaksamista sekä kehittää muutosjoustavuutta ja uudistumiskyvykkyytta.

Sopivasti jämäkkä

Osaa arvostavasti ja innostavasti antaa palautetta ja vaatia tarvittaessa.

Taitava ihmisjohtaja

Osaa johtaa itseään, jotta voi johtaa esimerkillään muita.

Toimiva ja tuloksellinen tiimi

Tekee sujuvasti yhteistyötä, jotta tavoitteet toteutuvat.

Kukoistava ja kannustava työyhteisö

Saa parhaan esille jokaisesta yksilöstä ja tiimistä.

Coachaus

Tehokas keino tukea henkilön tai pienryhmän vastuunottoa ja kehittymistä.

Onnistu muutoksissa -muutosvalmennukset

Saat oivaltamaan ja oppimaan uuden tavan ajatella ja toimia.

Mielensärauhoittaja© -avoin valmennus

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Ajankohtaista