Onnistu ihmisten kanssa

Sujuvassa ja tuloksellisessa yhteistyössä. Johtamisessa, esimiestyössä ja projekteissa. Muutoksissa ja uudistuksissa. Yksilöinä, tiimeinä ja työyhteisöinä. Normiarjessa ja paineen alla. Johtamalla tunteita, ajattelua ja toimintaa. Jaksamisesta huolehtien.

 

Oivalla, harjoittele ja tule taitavaksi.

Tulemalla sinuiksi

Tunteiden kanssa
Ajatusten kanssa
Asian ja tilanteen kanssa
Ratkaisuvaihtoehtojen kanssa

 

Toimi taitavasti arjessa, paineen alla ja muutoksissa.

Tunneyhteydellä mahdollistat

Avoimen keskustelun
Vaikeidenkin tilanteiden ratkomisen
Osaamisen hyödyntämisen ja kehittymisen
Oman ja muiden jaksamisen

 

Luo sujuvaa ja tuloksellista yhteistyötä.

Konkreettisia keinoja arkeen

”Tunnetaidot ja esihenkilöiden oma jaksaminen teemoina ovat hyvin keskeisiä, koska tunteet työpaikalla ovat usein sivuutettu aihe. Tunnetaitoja tarvitsevat niin esihenkilö kuin koko tiimi. Tässä koulutuksessa tarjottiin konkreettisia työkaluja kumpaankin – iso kiitos!” – Avoimen webinaarin osallistuja

Innostavaa ja merkityksellistä

”Kiitos Virpi ja Sari: todella antoisa koulutus! Jaksoitte loppuun asti coachata etäyhteyksistä huolimatta. Kiitos, kun teette työtä intohimolla ja opetatte tärkeitä esimiestyössä tarvittavia taitoja. Teette todella merkityksellistä työtä!” – Tiiminvetäjä, työyhteisökohtainen esimieskoulutus

Ylitti odotukset

”Suosittelen Virpin ja Sarin valmennuksia lämpimästi kaikille työyhteisöille, jotka haluavat saada omasta toiminnastaan ja tiimistään enemmän irti. Saimme rahallemme paljon enemmän vastinetta kuin osasimme odottaa.” – Turvallisuustiimin päällikkö, turvallisuusjohtamisen kehittäminen

MIELEN JOHTAMISEN TAIDOT OVAT AVAIN MENESTYKSEEN

Menestyvän työyhteisön jokaisella jäsenellä tulee olla riittävät oman mielen johtamisen taidot eli tunne- ja ajattelutaidot. Tietoisesti mielen johtamisen taitoihin panostavalla työpaikalla henkilöstö toimii taitavasti, voi hyvin ja organisaatio on tuloksellinen.

Esihenkilö, projektinvetäjä, asiantuntija, henkilöstön kehittäjä, johtaja: mielen johtamisen taitoja voi tietoisesti oppia. Autamme sinua ja työyhteisöäsi onnistumaan arjen työssä, muutoksissa ja uudistuksissa. Autamme toiminnan tuottavuutta syövissä vuorovaikutuksen, yhteistyön ja itsensä johtamisen haasteissa.

PALVELUMME

Tarjoamme käyttäytymistieteisiin ja aivotutkimukseen perustuvat webinaarit, valmennukset, coachaus- ja sparrauspalvelut sekä tunnelukkotyöskentelyn. Toteutamme myös kansainväliset resilienssi-, tiimisynergia- sekä esihenkilöiden sosiaalisten ja tunnetaitojen 360-arvioinnit. Työskentelemme toiveidenne mukaan verkossa tai lähitoteutuksina. Palveluistamme löytyy valmiita paketteja, mutta räätälöimme mielellämme myös toiveidenne mukaisen kokonaisuuden.

Tutustu palveluihimme tarkemmin alla!

ToimintaKonsepti_Johda_omaa_mieltä_kehittämällä_tunne_ja_ajattelutaitoja

Kehitä oman mielen johtamista

Oman mielen johtaminen eli tunne- ja ajattelutaidot ovat jaksamisemme ja aikaansaamisen perusta. Samalla ne luovat pohjan sille, miten sujuvaa ja tuloksellista yhteistyömme muiden kanssa on. Oman mielen johtaminen muodostuu muun muassa taitavuudesta asettua toisen asemaan, ajattelemaan eri näkökulmista, säätelemään puheitamme ja tekojamme, kertomaan omista tarpeistamme ja pitämään puoliamme.

Tutustu palveluihimme, joilla voit vahvistaa oman mielen johtamista.

ToimintaKonsepti_Rakenna_sujuvaa_ja_tuloksellista_yhteistyötä

Rakenna sujuvaa ja tuloksellista yhteistyötä

Sujuva yhteistyö synnyttää tuloksellista toimintaa. Onnistunut vuorovaikutus, keskinäinen luottamus, turvallinen ilmapiiri ja halu kantaa yhteistä vastuuta rakentuvat oman mielen johtamisen taitojen päälle. Taidot toimia paineen alla ja epävarmuudessa auttavat jaksamaan sekä onnistumaan yksin ja yhdessä kuormituksenkin alla. Rohkeus arvioida yhteistyön toimivuutta, vaalia vahvuuksia ja panostaa kehityskohtiin, mahdollistavat muutokset ja toiminnan uudistamisen.

Tutustu palveluihimme, joilla rakennat yhteistyöstä sujuvaa ja tuloksellista.

ToimintaKonsepti_Onnistu_esihenkilönä_ja_projektinvetäjänä

Onnistu johtajana, esihenkilönä ja projektinvetäjänä

Johtaminen on asioiden aikaansaamista tiimiläisten kanssa. Esimerkin näyttämistä. Tavoitetta kohti luotsaamista. Kunkin tiimiläisen yksilöllistä kohtaamista ja tukemista. Koko tiimin tai projektiryhmän keskinäisen positiivisen riippuvuuden ja me-hengen vahvistamista. Vaikeidenkin keskustelujen käymistä ja haasteiden ratkomista. Yhdessä onnistumista. Johtajaksi ei synnytä vaan kasvetaan opettelemalla ymmärtämään ihmisten luontaisia tapoja reagoida, ajatella ja toimia. Harjoittelemalla taitoja kohdata ja hyödyntää ihmisten erilaisuutta. Ruokkia itseluottamusta ja auttaa tiimiläisiä antamaan parhaan panoksensa. Toteuttaa muutoksia ja uudistuksia tuloksellisesti.

Tutustu palveluihimme johtajille, esihenkilöille ja projektinvetäjille.

ToimintaKonsepti_Tue_ja_nopeuta_toiminnan_kehittymistä_resilienssi_tiimisynergia_ja_sosiaalisten_ja_tunnetaitojen_arvioinneilla

Tue ja nopeuta kehittymistä arvioinneilla

Toiminnan kehittämisessä on usein vaikea päästä liikkeelle. Mitä olisi kehitettävä, kun koossa on huippuporukka, mutta silti tavoitteet eivät toteudu? Tai kun häiriöt ja muutokset lamauttavat toiminnan? Entä kun esihenkilöt kokevat tekevänsä kaikkensa ja henkilöstö sanoo, ettei heitä kuunnella tai arvosteta?

Resilienssi-, tiimisynergia- ja sosiaalisten ja tunnetaitojen ESCI-arvionnit auttavat katsomaan yksilön ja tiimin toimintaa neutraalisti. Näkemään nykyisten toimintatapojen vahvuudet ja kehitystarpeet. Hahmottamaan, että kyse on opittavissa olevista taidoista, ei henkilöiden huonoudesta tai pysyvistä ominaisuuksista. Motivoitumaan omin taitojen ja samalla koko työyhteisön toiminnan kehittämisestä sekä todentamaan kehityksen.

Tutustu arviointipalveluihimme kehittymisen tueksi.

KEITÄ OLEMME?

Olemme ToimintaKonsepti eli Virpi ja Sari, valmentajasi ja sparraajasi oivaltamisen polulla. Ihmismieli sekä toimintatapojen kehittäminen ajattelun ja tunteiden johtamisen avulla ovat intohimojamme. Haluamme auttaa sinua toimimaan taitavammin ihmisten kanssa onnistuaksesi omassa työssäsi, yhteistyössäsi ja esihenkilönä tai projektivastaavana. Sytyttää palon ja innon kehittyä ja kehittää, kokeilla ja oppia arjessa. Näistä taidoista on hyötyä myös työpaikan ulkopuolella.

Meillä on vuosien kokemus eri aloilla toimivien asiakkaiden kouluttamisesta ja toimimme itse kouluttajina kaikissa palveluissamme. Se mahdollistaa yksilöllisen koulutuspolun räätälöimisen juuri sinun tarpeisiisi sekä persoonallisen työotteen. Työparina osaamisemme täydentävät toisiaan, sinun parhaaksesi.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä miten voimme auttaa juuri sinua!

Virpi Haverinen
Virpi Haverinen

Tutustu Virpiin

050 5320 543
virpi@toimintakonsepti.fi

Sari Laitinen
Sari Laitinen

Tutustu Sariin

050 324 0667
sari@toimintakonsepti.fi

AJANKOHTAISTA

© 2022 ToimintaKonsepti Helsinki Oy
Valokuvat: © Metsän tytär
Piirrokset: © Elina Ala-Nikkola