Esihenkilö tai hankkeen vetäjä – sinun on helpompi toimia arvostavan jämäkästi, kun olet sinut itsesi ja tunteidesi kanssa. Tunnistat tilanteessa heräävät huolesi ja pelkosi sekä osaat käsitellä niitä jäämättä niihin kiinni.

Alla viisi näkökulmaa, miten tunnetaidot vaikuttavat jämäkkyyteen.

Jämäkkyys on…

1. …itsetuntemusta ja omien arvojen tiedostamista

Jämäkkyys lähtee siitä, että tiedostat omat arvosi ja tunnistat oikeutesi sekä tarpeesi. Sinulla on oikeus pyytää, kieltäytyä ja sanoa ei, olla väärässä, puolustaa omia rajojasi, ja tulla kohdatuksi arvostavasti siten, että tarpeesi ja tunteesi tulevat kuulluksi.

Monelle meistä omien arvojen ja oikeuksien äärelle pysähtyminen on vaikeaa ja tuntuu epämukavalta. Varsinkin, jos huomaa, ettei itse omalla toiminnallaan kunnioita niitä tai kokee etteivät muut kunnioita.

2. …vastuunottoa ja -kantoa

Jämäkkyys on sitä, että otat vastuun omien tarpeidesi täyttymisestä. Teet näkyväksi omat rajasi. Puolustat niitä ja pyydät, mitä tarvitset, vaikka se tuntuisi pelottavalta tai epämukavalta ja vaikka siitä olisi seurauksena hankaluuksia.

Puutut tarvittaessa toisen käyttäytymiseen, tapaan toimia tai suoriutumiseen. Kieltäydyt pyynnöstä tai vaatimuksesta, joka vie väärään suuntaan. Teet vaikeita valintoja. Pyytelemättä turhia anteeksi tai tuntematta syyllisyyttä.

Otat vastuun ja säädät itse, mihin käytät aikaasi ja energiaasi sekä autat puuttumalla toista muuttamaan toimintaansa tai keskittymään oleelliseen.

Kun on tehtävä valinta epämukavalta ja pelottavalta tai miellyttävämmältä tuntuvan toimintatavan välillä, aivomme luontaisesti karttavat epämukavaa tai pelottavaa ja valitsevat mieluummin hetkellisesti miellyttävämmältä tuntuvan myötäilyn tai välttelyn.

3. …taitoa olla sinut itsesi ja tunteidesi kanssa

Jotta pysyt tekemään rajasi näkyväksi taikka puolustamaan niitä, sinun on ensin tunnistettava ja kohdattava omat ajatuksesi, tunteesi ja tarpeesi. Tämä ei välttämättä ole helppoa, ja voi tuntua epämukavalta kuten arvojen ja oikeuksien kanssa, jos huomaat etteivät tarpeesi toteudu.

Epämukavat tunteet ovat kuitenkin tietoa, ne kertovat tarpeesta, joka ei täyty. Silti pysähtyminen ja tietoiseksi tuleminen, mikä on tärkeää juuri siinä hetkessä voi olla vaikeaa samoin kuin se, miten tulla sinuksi tilanteen herättämien tunteiden kanssa jäämättä niihin kiinni.

4. …empatiakykyä

Sinulla on oikeus olla jämäkkä. Niin myös toisella. Ja molempien oikeudet ovat yhtä hyviä ja arvokkaita. Jämäkkyyttä onkin myös se, että tulet tietoiseksi myös toisen tunteista ja tarpeista sekä annat hänelle mahdollisuuden kertoa niistä, sanoa ei ja olla väärässä ja puolustaa rajojaan. Se, että välität toisesta, hänen tarpeistaan ja tunteistaan.

Ajatus kuulla, miltä toisesta tuntuu ja mikä hänelle on tärkeää, voi ahdistaa, tuntua epämukavalta tai pelottavalta. Entä jos en pystykään vastaanottamaan ja suhtautumaan myötätuntoisesti toisen tunteisiin? Vastaamaan esille tuleviin tarpeisiin? Tai entä jos ne ovat vastakkaisia omiin tarpeisiini?

5. …kykyä kohdata ja luoda kuulluksi tulemisen kokemusta

Jämäkkyydestä tulee arvostavaa, kun osaat kertoa tunteistasi ja tarpeistasi sekä pitää kiinni rajoistasi toista loukkaamatta, hyökkäämättä, manipuloimatta tai syyllistämättä. Rehellisesti ja suoraan. Määräämättä tai vaatimatta.

Kuuntelet ja arvostat toisen tunteita ja tarpeita. Luot kuulluksi tulemisen kokemusta niin itselle kuin toiselle. Haet molempien tunteet ja tarpeet huomioivaa, järkevää kompromissia. Kohtaat arvostavasti ja tarvittaessa myötätuntoisesti.

Pelkona voi olla toisen tunnereaktio, kun kerrot tarpeesi tai pidät kiinni rajoistasi. Entä jos toinen huutaa tai hyökkää? Kostaa jälkikäteen? Riittääkö omat taidot ja valmiudet toimia rakentavasti omista tunteista huolimatta? Entä jos toinen kertoo omista tunteistaan ja tarpeistaan, enkä pysty käsittelemään tilanteessa herääviä omia tunteitani?

Arvostavasti jämäkkä osaa käsitellä tunteita ja toimia niistä huolimatta

Jotta osaat olla arvostavasti jämäkkä esihenkilönä ja hankkeiden vetäjänä, tarvitset taitoja sietää, käsitellä, ilmaista monenlaisia tunteita sekä toimia välillä niistä huolimatta. Toki sitä ennen on hyvä tunnistaa oman tapa toimia.

Ja kun mietit, miten tunnetaidot auttavat olemaan jämäkkä, pääset liikkeelle vaikka testaamalla omia taitoja tai tutustumalla ToimintaKonseptin Tunnekoulun avoimeen sisältöön.

Jämäkkyyttä kannattaa opetella, sillä sopivasti jämäkkä saa aikaan tuloksia ja arvostusta. Niistä lisää seuraavissa postauksissa. Sitä odotellessa käy tutustumassa kollegani Virpin postauksiin

Sari LaitinenSari Laitinen

Sari Laitinen on sparraaja, coach ja valmentaja, joka auttaa onnistumaan omassa työssä ja ihmisten kanssa – yhteistyössä, johtamisessa, uudistuksissa ja muutoksissa. Ihmismielen toiminta, tunteet ja ajattelu ovat sydäntä lähellä. Sari haluaa auttaa jokaista kaivamaan itsestään parhaan esille hyödyntämällä aivotutkimuksen tuloksia – hän tekee työn ohella väitöskirjaa mindsetistä Aalto-yliopistossa työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmässä. Sari on sertifioitu Business Coach©, sosiaalisten ja tunnetaitojen ESCI (Emotional and Social Competences)-, resilienssi- ja tiimisynergiavalmentaja sekä KTM.

www.toimintakonsepti.fi

 

Jos tykkäsit tästä postauksesta, jaathan sitä eteenpäin, kiitos!