Tunnekoulu - jaksat paremmin onnistut yhteistyössä ja saat aikaan itsellesi tärkeitä asioita. Opi hyvät tunnetaidot.

TUNNEKOULU  

Jaksat paremmin, onnistut yhteistyössä ja saat aikaan itsellesi tärkeitä asioita.

Mikä tunnekoulu?

Tunnekoulu on tunnetaitojen oppimisen äärellä. Se kannustaa sinua katsomaan tunteitasi uusin silmin ja ymmärtämään sekä itseäsi että muita paremmin.

Toivomme, että tunnekoulun opit helpottavat sinua tunnistamaan itsellesi tärkeitä asioita ja edistämään niitä sen sijaan, että jäisit toivomaan niiden vain tapahtuvan. Koulu auttaa sinua hyväksymään erilaisia tunteita osaksi elämääsi. Tekemään parempia päätöksiä, ratkomaan ongelmia, sietämään paremmin erilaisuutta, olemaan kokonaisvaltaisemmin itsesi ja aidommin läsnä myös muille. Hyödyntämään tunteiden voiman.

Tunnekoulu ei ole terapiaa, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa apua. Sen sijaan tunnekoulu auttaa sinua pohtimaan tunteiden vaikutusta omaan elämääsi ja voit koulun vinkeillä halutessasi vahvistaa taitojasi niin työelämässä, kollegana, ystävänä, puolisona, vanhempana tai missä tahansa elämäsi roolissa.

Tunnekoulu koostuu kaikille avoimesta verkkosisällöstä sekä valmennuksista, joita toteutamme asiakkaiden tarpeisiin. Tunnekouluun voivat tulla niin yksityishenkilöt kuin työyhteisötkin. Koulussa kuulet tutkittua tietoa ja näkökulmia tunteista, saat uusia oivalluksia sekä käytännön työvälineitä.

Tutustu Tunnekoulun kolmeen askeleeseen alempana sivulla ja hyödynnä vinkkejä omassa elämässäsi, kaikilla sen osa-alueilla.

Tervetuloa mukaan!

 

Virpi Haverinen Sari Laitinen
Virpi

Certified Brain-Based Coach, NLI
Tunnelukkovalmentaja, FM
Emotional and Social Competence (ESCI) Trainer
Personal Resilience Instructor
Team Synergy Practitioner
fi.linkedin.com/in/haverinenvirpi

Sari

Certified Business Coach®
Emotional and Social Competence (ESCI) Trainer
Personal Resilience Instructor
Team Synergy Practitioner
Ph.D. Candidate Aalto University, KTM
fi.linkedin.com/in/sarilaitinen

 

Tunnetaitoja voi ja kannattaa opetella

Tunnistatko esimerkiksi nämä tilanteet töissä tai kotona:

 • Miksi keskustelu kollegan tai perheenjäsenen kanssa tuntuu menevän koko ajan väärille raiteille?
 • Miten pukea sanoiksi muutokseen liittyvät huolet etten tulisi leimatuksi vastarannan kiiskiksi tai huonoksi työntekijäksi?
 • Miksi joudun piilottelemaan omaa innostustani, jotta kukaan ei suutu?
 • Pitääkö tunteita sotkea joka paikkaan! Olisi niin paljon helpompi keskittyä vain asiaan.

Jokainen meistä kokee tällaiset eteen tulevat arjen tilanteet, asiat ja hetket omalla yksilöllisellä tavallamme. Kokemuksiin liittyy tunteita, joista useinkaan emme ole tietoisia edes itse. Tiedostamalla ja oppimalla tunteitamme, voimme ohjata niitä ja siten tehdä omasta ja lähipiirimme elämästä helpompaa.

On hienoa, että tänä päivänä päiväkodeissa ja kouluissa kiinnitetään huomiota tunnetaitoihin. Ja onneksi moni lapsi saa myös hyviä eväitä tunnereppuun kotoa. Mutta myös me aikuiset voimme olla hämmentyneitä omien tunteidemme kanssa. Tai ehkä osaamme tunnistaa tunteita, mutta haluaisimme oppia hyödyntämään niitä monipuolisemmin voimavarana.

Kuinka paljon sinua on autettu tunnistamaan ja hyväksymään tunteitasi? Ymmärtämään, miten tunteet vaikuttavat sinuun ja toimintaasi – muihin ihmisiin? Toimimaan tietoisesti tunteidesi energisoimana tai niistä huolimatta? Hyödyntämään tunnetietoutta esimerkiksi työpaikalla?

Ehkä olet jo hyvällä tiellä tunnetietoisuudessa ja haluat oppia lisää? Tai ehkä olet vasta tien alussa? Ei hätää, jos törmäät asiaan vasta nyt. Tunteiden kohtaaminen, käsittely ja rakentava ilmaiseminen ovat opittavissa olevia taitoja. Voimme luvata, että se opiskelu kannattaa.

Hienoa, että olet halukas oppimaan niitä nyt!

Arvioi tunnetaitojasi

Pysähdy pohtimaan, miten tunteet vaikuttavat sinuun. Käy  tekemässä  itsearvio ja saat suuntaa-antavan näkemyksen, millä tolalla tunnetaitosi ovat. Vastaat kyselyyn anonyymisti eikä tuloksia tallenneta minnekään – ne ovat vain sinua itseäsi varten.

Arvioi tunnetaitoja - jaksat paremmin onnistut yhteistyössä ja saat aikaan itsellesi tärkeitä asioita

Näin hyödyt tunnetaidoista

Jaksat paremmin fyysisesti ja henkisesti
 • Tulet tutummaksi tunteidesi kanssa.
 • Opit hyväksymään ihmisten, asioiden ja tilanteiden herättämiä tunteita.
 • Opit suhtautumaan myötätuntoisemmin niin omiin kuin muiden tunnereaktioihin.
 • Saat keinoja säädellä tunteitasi ja mielihalujasi toimia.
 • Opit nauttimaan asioista, jotka ovat jo hyvin sekä käyttämään energiaasi asioihin, joihin voit vaikuttaa.
Parannat vuorovaikutusta ja yhteistyötä
 • Läsnäolosi ihmisille ja asioille syvenee.
 • Saat keinoja ilmaista itseäsi selkeästi, tarkasti ja rakentavasti.
 • Tulet paremmin ymmärretyksi ja ymmärrät muita. 
 • Luot välittömyyttä ja aitoutta.
Saat asioita aikaiseksi
 • Tunnistat itsellesi merkityksellisiä asioita.
 • Saat keinoja aktiivisesti edistää asioita, jotka kaipaavat mielestäsi muutosta.
 • Pystyt toimimaan epävarmuudesta huolimatta.
 • Ruokit oppimistasi ja kehittymistäsi, rohkeuttasi tavoitella unelmiasi.
Tunnekoulu - jaksat paremmin onnistut yhteistyössä ja saat aikaan itsellesi tärkeitä asioita. Opi hyvät tunnetaidot.
Opettele tunnetaitoja itsesi vuoksi

Tunnetaidot auttavat sinua, kun

 • pelkäät tai koet hallinnan menettämistä eri tilanteissa
 • huomaat ajattelusi sakkaavan tai päätösten tekemisen olevan vaikeaa
 • päädyt käyttäytymään ja toimimaan eri tilanteissa niin, että kadut sitä myöhemmin
 • sinun on vaikea rauhoittua ja palautua eri tilanteiden jälkeen
 • rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen on sinulle vaikeaa
 • koet yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteet kuormittavina
 • koet ryhmässä ulkopuolisuutta
 • kamppailet tunteiden tai tunneköyhyyden kanssa.

Tunnekoulusta on apua sinullekin, joka olet jo sinut omien tunteidesi kanssa. Esimerkiksi vihan tunnetta voit käyttää asettaaksesi rajoja ja tyytyväisyyttä nauttiaksesi jo hyvällä tolalla olevista asioista. Mikäli kaipaat muutosta, hyödyt esimerkiksi turhautumisen ja hämmästyksen tunteista.

Eri tunteilla on erilainen energia – jo pieni parannus taidoissasi hyödyntää tunteiden voimaa parantaa omaa hyvinvointiasi, vuorovaikutussuhteitasi sekä asioiden aikaansaamista.

10 faktaa tunteista

 1. Tunteet ovat kuin hengitys. Läsnä koko ajan, vaikka et olisikaan niistä tietoinen.
 2. Tunteet kertovat sisäisestä kokemuksestasi ja ovat sinulle totta.
 3. Tunnekokemus on yksilöllinen. Toinen ihminen voi kokea saman tilanteen eri tavalla. Olette kumpikin oikeassa.
 4. Kaikki tunteet ovat sallittuja. Tunne itsessään ei ole hyvä tai huono.
 5. Huonoa käytöstä ei voi perustella tai oikeuttaa tunteilla tyyliin ”koska sinä …”.
 6. Osaa tunteista kuten helpotutusta, iloa, tyytyväisyyttä, luottamusta tai kiitollisuutta koet mielelläsi. Osa tunteista kuten turhautuminen, riittämättömyys, pettymys tai pelko tuntuvat epämukavilta, jolloin voi syntyä halu päästä niistä eroon mahdollisimman nopeasti. Tunne menee kuitenkin ohi kohtaamalla.
 7. Tutkimusten mukaan keskimäärin 20−50 % päivittäin kokemistamme tunteista on epämiellyttäviä. Tarvitset taitoja käsitellä sekä mukavia että epämiellyttäviä tunteita. Tunteet myös ruokkivat toisiaan: esimerkiksi pelottavalta tuntuneen asian tai tilanteen ratkominen herättää helpotuksen tunteen.
 8. Tunteet yrittävät auttaa sinua selviytymään kulloisestakin tilanteesta. Ne kertovat, mitä tarvitset ja antavat energiaa edistää asiaa. Tunteet voivat olla myös ristiriitaisia: sama asia voi herättää sekä innostusta että pelkoa.
 9. Jokainen vastaa omista tunteistaan: miten rakentavasti tunteita kohtaa, ilmaisee ja niiden pohjalta toimii.
 10. Tunteita ei voi kytkeä pois, ne ovat läsnä niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Anna tunteille mahdollisuus toimia voimavarana kaikkialla arjessasi. Kun otat tunteet rohkeasti peliin, huomaat pian muutoksen!
10 faktaa tunteista - Jaksat paremmin onnistut yhteistyössä ja saat aikaan itsellesi tärkeitä asioita
Ota tunnetaidot haltuun yksi kerrallaan

Tunnekoulun 3 askelta

Tunteilla on tärkeää tietoa sinulle kerrottavanaan, jos vain maltat kuunnella. Epämukavat tunteet ryöpsähtävät päälle, jos esimerkiksi koet, että sinusta ei olla kiinnostuneita, et tule arvostetuksi ja hyväksytyksi omana itsenäsi, et pysty vaikuttamaan asioihin, sinua ei kohdella reilusti tai pelkäät joutuvasi ryhmän ulkopuolelle.

Toisten ihmisten hyväksyntä, aito kiinnostus sinua kohtaan, toimijuuden ja kuulluksi tulemisen tunne, iloiset hetket, onnistumiset ja innostumiset taas saavat aikaan miellyttäviä tunteita.

Tutustu Tunnekoulun kolmeen askeleeseen ja poimi itsellesi vinkkejä omaan elämääsi.

”Ihmisillä on vahva illuusio siitä, että teemme päätöksiä järjellä, vaikka monesti tunteet hallitsevat elämäämme”.  Tunteilleen kukaan ei mahda mitään, mutta niihin reagointia voi opetella. HS 9.1.2019  (maksumuurin takana)

Lauri Nummenmaa, aivotutkija

Tunnekoulun askel 1:

Tunnista ja kohtaa

Vahva tunne, olipa se mikä tahansa, aiheuttaa mielihalun toimia. Aina tämän mielihalun noudattaminen ei takaa sinulle parasta lopputulosta. Siksi on tärkeää, että opit tunnistamaan eri tilanteissa herääviä tunteita ja miten ne vaikuttavat toimintaasi.

Mitä tapahtuu jos tunnetta ei tunnista ja kohtaa? Mielesi saattaisi luontaisesti kieltää tunteen olemassaolon kokonaan, lakaista sen maton alle tai vaikkapa täyttää päiväsi muulla tekemisellä niin, ettei sinulla ole aikaa kohdata tunnetta silmästä silmään. Pidemmän päälle mikään näistä keinoista ei kuitenkaan auta. Kohtaamatta ja käsittelemättä jäänyt tunne odottaa uutta tilaisuutta tullakseen esille niin kauan, kunnes se on huomattu.

Miten opetella tunnistamaan ja kohtaamaan tunteita? Pääset liikkeelle esimerkiksi tunnepäiväkirjan avulla. Tunnepäiväkirjaa voit tehdä antamaamme pohjaan tai omalla tavallasi, vaikkapa piirtämällä.

Opi hyvät tunnetaidot - Tunnekoulun 1 askel - vinkkejä tunteiden tunnistamiseen ja kohtaamiseen
TUNNEPÄIVÄKIRJA

Seuraa viikon ajan, millaisia tunteita koet. Älä ota liikaa paineita, ota vaikkapa tavoitteeksi kirjata 3-5 tunnetta per päivä. Muista kirjata kaikenlaisia tunteita!

Harjoituksen tavoite on, että tulet tietoisemmaksi omista tunteistasi, ei se, että arvottaisit eri tunteitasi tai suomisit itseäsi niiden kokemisesta. Harjoituksen avulla myös näet, miten tunteet vaikuttavat käyttäytymiseesi ja toimintaasi.

Muista, että tunnekokemus on yksilöllinen, jonkun toisen harjoitus samojen tunteiden kohdalla voi olla aivan eri näköinen.

 

 

Apunasi tunnistamisessa voit käyttää seuraavaa listaa. On olemassa monia muitakin tunteita, joten lisääthän listalle kokemiasi tunteita tarpeen mukaan.

Tunnekartta millaisia tunteita tunnistat

 

Viikon päätteeksi pohdi:

 • Mitä havaitset omista tunteistasi? Miten paljon koet mukavia tunteita? Entä epämukavia tunteita?
 • Millaisissa tilanteissa tunnistat tunteitasi? Toistuvatko jotkin tietyt tunteet?
 • Tunnistatko eroja kotona ja työpaikalla?
Tunnekoulun askel 2:

Ilmaise

Ilmaisemme tunteita monin eri tavoin. Eleillä ja ilmeillä, kehon asennoilla, katsekontaktilla tai sen puutteella, jopa vaatteilla. Myös äänenvoimakkuutemme, puheen määrä ja nopeus, äänensävyt ja –painot ilmaisevat tunteitamme. Samoin se, miten osallistumme keskusteluun: emme lainkaan, puhuen toisten päälle, peesaten muiden kommentteja tai jättäen ne huomiotta, ohjaten keskustelua johonkin muuhun aiheeseen. Nämä kaikki välittävät väläyksiä tunteistamme toisille.

Mitä tapahtuu jos ilmaiset muuta kuin tunteesi oikeasti ovat? Jos eleesi, ilmeesi ja puhetyylisi viestivät muuta kuin ääneen sanottu, lähetät ristiriitaisia viestejä. Tällöin toinen osapuoli usein luottaa siihen tulkintaan, mitä hänen aivonsa tekevät sanattomien viestiesi perusteella. Eli vaikka yrittäisit väittää kaiken olevan hyvin ja ilmeesi, eleesi ja äänensävysi ilmaisevat muuta, toinen osapuoli on vähintään hämmentynyt ja todennäköisesti tekee tulkinnan, että tilanteessa on jotain hämärää.

Miten opetella ilmaisemaan tunteita? Opettele tietoisesti havainnoimaan tunteita arjessa ja kertomaan niitä ääneen. Voit aloittaa esimerkiksi näillä kahdella yksinkertaisella harjoituksella.

Opi hyvät tunnetaidot - Tunnekoulun 2 askel - vinkkejä tunteiden ilmaisemiseen
OPI TUNNISTAMAAN TUNNEVIESTEJÄ

Kokeile, millaisia sanattomia tunteen ilmaisuja tunnistat niin itselläsi kuin muilla.

 • Millaisia kehollisia ilmaisuja tunnistat: murahdukset, kulmien kurtistus, olan kohautus, huokaus, hymy, silmien loiste…
 • Millaisia puheeseen liittyviä ilmaisuja tunnistat: puheen määrä, nopeus, sanavalinnat, äänensävyt, äänenpainot, hanakkuus osallistua keskusteluun, pyrkimys vaihtaa aihetta… ja mitä tulkintoja niistä teet?

Saatat yllättyä, kuinka rikkaasti ilmaisemme tunteitamme eri tilanteissa sanomatta sanaakaan. Samalla voit havainnoida, mitä tapahtuu, jos yrität piilottaa tunteesi. Miltä tilanne tuntuu itsestäsi? Miten hyvin olet läsnä muille tilanteessa olijoille tai pystyt keskittymään käsiteltävään asiaan? Vai meneekö energiasi ja huomioisi varomiseen, ettei kukaan tiedä, miten tilanteen koet?

NIMEÄ TUNNE JA KERRO MITÄ TARVITSET

Tunteen sanominen ääneen tai hiljaa mielessään tai vaikkapa kirjoittaminen paperille omaksi tiedoksi palaverin alussa auttaa ottamaan välimatkaa tunteeseen. Samalla tulet tietoiseksi, että tunne on jotakin sellaista, mitä koet – et ole siis yhtä tunteesi kanssa. Voit käyttää apunasi Tunnista ja kohtaa -kohdan tunnelistaa tai tehdä itsellesi oman tunnelistauksen. Tunnista myös, miten sinun tekisi mieli toimia tilanteessa.

 1. Asia/tilanne tuntuu minusta <miltä>.
 2. Haluaisin <tehdä mitä>.
 3. Tässä tilanteessa toivoisin/tarvitsisin <mitä>.

Voit tarvittaessa ensin ”kuivaharjoitella” tunteesi nimeämistä ja tarpeidesi sanoittamista pitäen mietteesi omana tietonasi. Tai voit siirtyä suoraan ääneen kertomiseen.

Kokeile viikon ajan ja havainnoi mitä huomaat.

Pohdi, miten tunteiden nimeäminen ja tarpeidesi sanoittaminen

 • vaikuttivat omiin kokemuksiisi tilanteista?
 • muiden toimintaan tilanteessa?
 • lopputuloksiin eli millaiseen ratkaisuun tilanteessa päädyttiin?
Tunnekoulun askel 3:

Toimi

Tunteet määrittävät, pidätkö jotakin asiaa tärkeänä, mitä asialle teet ja paljonko panostat. Oletko huomannut, että iIman tunnetta moni järjellä ajatellen fiksu juttu jää puolitiehen!

Opettele käsittelemään epämukavia ja ruokkimaan energisoivia tunteita sekä välillä jopa toimimaan vastoin tunnettasi. Tässä pari keinoa, joilla pääset liikkeelle.

Opi hyvät tunnetaidot - Tunnekoulun 3 askel - toimi taitavasti tunteiden kanssa ja anna tilanteessa parhaasi
ANNA TILANTEESSA PARHAASI

Tunnista tilanne, jossa menet helposti lukkoon ja lopputulos ei vastaa sitä, mihin pystyisit (esim. ongelmanratkaisu, työvaiheen tai tehtävän teko, oman mielipiteen esittäminen…)

Valmistaudu tilanteeseen palauttamalla mieleesi hetki, jossa olet ollut onnellinen ja iloinen. Voit sulkea silmäsi, jos haluat ja se on mahdollista. Anna tilanteen palautua mieleesi mahdollisimman elävästi: missä olet, kenen kanssa, mitä tapahtuu, mitä kuulet, näet, haistat, tunnet kehossa. Anna kokemuksen täyttää itsesi.

Toteuta nyt alkuperäinen tehtäväsi ja katso, mitä tapahtuu.

Vinkki: Mikäli kesken tehtävän tuntuu, että menet lukkoon uudelleen, voit toistaa harjoituksen. Näin autat kehoasi ja mieltäsi rauhoittumaan ja muistiasi toimimaan paremmin.

HELPOTA UNTA

Reilusti ennen nukkumaanmenoa, mieti päivääsi ja mitä on tapahtunut. Voit käyttää apunasi vaikka tunnepäiväkirjaa (katso Tunnekoulun askel 1).

Huomaa, mikä pyörii mielessäsi eniten: asiat ja tilanteet, jotka ovat sujuneet hyvin vai tilanteet, jotka ovat menneet tavalla tai toisella pieleen? Vai täyttääkö mielesi jokin todella kutkuttava ja innostava asia?

Mikäli mielesi täyttää ajatukset kuten ”miksi minun piti mennä tekemään tai jättää tekemättä jotain, miksi asia ei ole tavalla x tai miksi joku muu käyttäytyy niin kuin käyttäytyy” toimit kuten useimmat meistä luontaisesti toimimme.

Keskitymme pieleen menneisiin hetkiin, koska mielemme lietsoo pelkoa ja kertoo, että näillä asioilla voi olla vakavia seurauksia. Paljastin taitamattomuuteni, minuun ollaan pettyneitä, menetin kasvoni muiden edessä, en pysty vaikuttamaan enää tilanteen kulkuun, asia nakertaa välejämme, joudun maksamaan tästä yhdestä virheestä – tunnista tarinasi, jota mielesi sinulle tilanteessa kertoo.

Jos taas olet palavan innostuksen vallassa, sinun on todennäköisesti vaikea keskittyä mihinkään muuhun. Ihan kuin muuta ei olisi olemassakaan. Havaintosi kaventuvat ja asian positiiviset puolet täyttävät mielesi. Jos joku epäilisi tässä hetkessä asiaa, voisit kokea itsesi jopa loukatuksi. Toinen on vain niin tollo, ettei ymmärrä asiaa!

Millaiset edellytykset sinulla on nukahtaa ja nukkua levollisesti läpi yön, jos mielesi askartelee tällaisten asioiden kanssa? On mukavampi herätä keskellä yötä innostukseen kuin huoliin ja ahdistukseen, mutta pitkällä tähtäimellä näistä kumpikin heikentää palautumistamme ja toimintakykyämme.

Mitä siis voit tehdä?
 1. Kirjaa tilanteet ja tunteesi paperille reilusti ennen nukkumaanmenoa, jotta saat niihin etäisyyttä. Hahmotat eri tunteiden vaikutuksen itseesi.
 2. Rentouta kehoasi: hengitä syvään, nosta hartiat korviin ja tiputa, pyörittele olkapäitä. 
 3. Mieti, mitä voit asioille tehdä ja milloin? Kirjaa konkreettiset teot itsellesi paperille. 
 4. Tunnista lopuksi päivästäsi 1-3 asiaa, joihin olet tyytyväinen. Palauta joku tilanne mieleesi ja anna itsesi elää tilanne uudelleen läpi – ryve mukavassa tunteessa.

Palaa iltarutiineihisi. Mikäli mielesi lähtee uudelleen kierroksille, rentouta kehoa ja mieltä itsellesi luontaisella tavalla.

Toista rutiini 2 viikon ajan ja havainnoi, mitä huomaat.

Haluatko oppia lisää?

Tutustu palveluihimme  ja valitse, mistä sinä itse, kollegasi tai koko työyhteisösi hyötyisi eniten.

Millaisia ajatuksia ja fiiliksiä tunnekoulun sisältö herätti sinussa?

10 + 12 =

© 2021 ToimintaKonsepti Helsinki Oy

Piirrokset: © Elina Ala-Nikkola

Tunnekoulu - jaksat paremmin onnistut yhteistyössä ja saat aikaan itsellesi tärkeitä asioita. Opi hyvät tunnetaidot.