Tiiminvetäjää ketutti. Tiimi ei tuntunut saavan itsestään parasta irti, vaikka potentiaalia oli vaikka muille jakaa. Se ei kuitenkaan näkynyt tuloksessa – tavoitteista jäätiin. Vetäjästä tuntui, että hän oli tehnyt kaikkensa ja kaikkea oli jo kokeiltu.

Koko tiimin ja yksittäisten jäsenten kanssa oli keskusteltu rakentavasti. Isoa kuvaa oli pyritty maalaamaan. Jatkuvaa motivointia, tukea ja tsemppausta oli tarjottu. Kollegat olivat neuvoneet ja tukeneet. Tiimitaitoja oli opeteltu konsultin johdolla. Silti valoa tunnelin päässä ei näkynyt.

Aika tuntui kuluvan epäoleellisiin asioihin. Yhteistyö sakkasi. Osa tiimiläisistä kärhämöi keskenään. Myös keskinäistä kilpalaulantaa esiintyi. Ideoita ei syntynyt ja uudistukset tyrmättiin. Yllätyksiin ja vastoinkäymisiin jäätiin vellomaan. Energia kului purnaamiseen ja vanhojen muisteluun. Vastuunkannossa oli parantamisen varaa. Sovittiin yhtä ja tehtiin toista. Vika tai vastuu oli aina muualla.

Mikä kivi olisi vielä kääntämättä?

Miten saada itseään tuhoava tiimi käännettyä huipputiimiksi? Valmentamalla tiimiä vielä vaikkapa ajanhallintaan ja tehokkaaseen tiimitoimintaan. Puhuttelemalla pahimpia purnaajia ja saamattomimmilta tuntuvia tai laittamalla heidät erikseen koulutukseen tai työnohjaukseen. Vaihtamalla porukan osittainen tai kokonaan tai uhkaamalla sillä ellei parannusta ala näkyä.

Uskomme, että ratkaisu ei ole vaihtaa porukkaa vaan kaivaa osaaminen ja hyvä ihmisistä esille. Vapauttaa piilevät voimavarat ja kasvattaa yhdessä menestyjiä.

Olla ihmisenä ihmiselle myös niissä haastavissa tilanteissa. Luoda kaikille kokemus kuulluksi tulemisesta, osallisuudesta, merkityksellisyydestä ja arvostuksesta. Valtuuttaa ja vastuttaa – vapauttaa ja sitouttaa – porukka yhdessä kehittymään.

Mutta miten? Tekemällä ensin näkyväksi perushaasteen. Miten tiimiläiset näkevät tiiminsä – siis itsensä, tiimin muiden jäsenten ja tiiminvetäjän – toiminnan? Miten hyvin he kokevat puhaltavansa yhteen hiileen vai kokevatko he saavuttavansa itse kukin paremmat tulokset yksinään kuin tiiminä? Miten hyvät edellytykset heillä on mielestään huipputiimiksi kehittymiselle? Mikä toimii ja mikä kaipaisi kehittämistä? Miten jokaisen toiminta vaikuttaa tiimin toimintaan ja tuloksellisuuteen?

Ja miettimällä vasta sitten jatkotoimenpiteet. Jotta paukut menisivät syyn ratkomiseen, eikä vain oireiden hoitoon.

Jos haluat kuulla lisää 1+1>2 -tiimien (synergisten) tiimien kehittämisestä, ota yhteyttä!


Alkuperäisjulkaisu LinkedIn