Miten onnistun esimiehenä ja projektinvetäjänä

ToimintaKonsepti_Miten_onnistun_esihenkilönä_ja_projektinvetäjänä

Useimmat esihenkilöt etsivät vastausta siihen, miten onnistun esimiehenä. Johtaminen on ihmissuhdetyötä. Sinuksi työn kanssa ei tulla yhdessä yössä vaan kehitytään kokeilun ja oppimisen myötä. Riittävä itsetuntemus, oman mielen johtaminen ja yhteistyötaidot luovat pohjan tehtävässä onnistumiselle. Itsesi johtaminen ei kuitenkaan vielä riitä. Sinun on saatava tiimisi jäsenet tekemään tuloksellisesti töitä yksin ja yhdessä niin perusarjessa, epävarmuudessa, kiireessä, aikataulu- ja tulospaineissa kuin jatkuvissa muutoksissa.

Oletko tullut ajatelleeksi, että projektinvetäjänä olet projektisi esihenkilö ilman hallinnollisia valtuuksia? Tiimisi jäsenet ovat usein jopa eri organisaatioista, ja projektisi on vain yksi työ muiden joukossa. Niinpä projektinvetäjänä sinulla on oltava vähintään yhtä hyvät ihmissuhdetaidot kuin esihenkilöllä.

Onneksi ihmisten johtamistaitoja voi kehittää. Perustaidot auttavat varmistamaan, että tiimisi työt rullaavat arjessa. Taidot hoitaa haastavia ja epämukavalta tuntuvia tilanteita nostavat osaamistasi seuraavalle tasolle ja ovat välttämättömiä niin tulosten kuin oman jaksamisesi kannalta. Syventämällä johtamisosaamistasi kasvat esihenkilöroolissasi yhä isompiin saappaisiin: olipa kyse tunneilmaston rakentamisesta, missä kaikki pääsevät antamaan parhaan panoksensa tai uudistusten ja muutosten toteuttamisesta tuloksellisesti! Taitojen kehittymisen myötä niin oma kuin tiimiläistesi jaksaminen paranee, työ tuntuu mielekkäältä ja tuloksia syntyy.

Ihmisten johtamisessa tarvittavia taitoja voidaan kehittää avoimilla tai työyhteisökohtaisilla valmennuksilla, coachauksella tai sparrauksella sekä tunnelukkotyöskentelyllä. Tarvittaessa resilienssi-, tiimisynergia- sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen 360-arvio (ESCI) syventävät itsetuntemusta ja auttavat kehitystoimenpiteiden kohdentamisessa.

ToimintaKonsepti_Varmista_sujuva_toiminta_perusarjessa_valmennukset

Varmista sujuva toiminta perusarjessa -valmennukset

Esimerkkiteemoja, joista koostetaan tavoitteisiinne sisällöltään, laajuudeltaan ja kestoltaan sopiva kokonaisuus.

 • Tunnista ja ota oma esihenkilöroolisi haltuun
 • Ymmärrä erilaisuutta ja toimi taitavasti erilaisten ihmisten kanssa
 • Rakenna luottamusta
 • Kirkasta, pidä esillä ja tee näkyväksi tavoitteita
 • Rakenna tarvittavia pelisääntöjä ja toimintatapoja
 • Luo turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä
 • Mahdollista ja varmista kaikkien osallistuminen
 • Kiitä ja kannusta
 • Anna ja pyydä rakentavaa palautetta
 • Toimi taitavasti myös hybridissä
 • Riittävän tunnetaitava esihenkilönä

Kiitos Virpi ja Sari: todella antoisa koulutus! Jaksoitte loppuun asti coachata etäyhteyksistä huolimatta. Kiitos, kun teette työtä intohimolla ja opetatte tärkeitä esimiestyössä tarvittavia taitoja. Teette todella merkityksellistä työtä! – Tiiminvetäjä, esimieskoulutus

Nyt on työkalut parempaan esihenkilötyöhön. Käytämmekö niitä on itsestä kiinni. – Toimitusjohtaja

Sain hyvät eväät omaan rooliini projektien ja hankkeiden vetäjänä, käytännön keinoja kohdata ihmisiä ja asioita, toimia eri tilanteissa, ratkoa niitä ja argumentoida. – Projektipäällikkö

Kokonaisuus on ollut isoa oppimista. Auttoi ravistelemaan omaa ajattelua ja tapoja. Saimme hyviä keinoja siihen, miten saamme ihmiset joustavammin mukaan ja tekeminen koettaisiin mielekkäämmäksi sekä tuloksellisemmaksi. – Toimitusjohtaja 

Esimiehet oivalsivat tunteiden ja ihmisten erilaisuuden huomioimisen merkityksen tuloksenteossa. He rohkaistuivat kokeilemaan uusia toimintatapoja. Tässä omat ja muiden oppimiskokemukset sekä saavutetut tulokset ruokkivat jatkamaan kokeiluja. Osa esimiehistä kokee nyt aiemmin hankalaksi luokittelemansa tilanteet mahdollisuutena vahvistaa esimiesasemaansa. – HR-päällikkö

  ToimintaKonsepti_Hoida_haastavia_tilanteita_taitavasti_valmennukset

  Hoida haastavia tilanteita taitavasti -valmennukset

  Esimerkkiteemoja, joista koostetaan tavoitteisiinne sisällöltään, laajuudeltaan ja kestoltaan sopiva kokonaisuus.

  • Rivistä esihenkilöksi
  • Ohjaa keskustelua ja auta ratkomaan erimielisyyksiä ja ristiriitoja
  • Hoida puuttumista vaativat tilanteet ajoissa ja arvostavan jämäkästi
  • Vahvista oppijan asennetta ja kokeilun kulttuuria
  • Tue ja kehitä tiimiläistesi epävarmuudensietokykyä ja resilienssiä
  • Tue tiimiläisiäsi läpi muutosten

  Sain uskallusta ja rohkeutta keskustella hankalista ja epämukavilta tuntuvista asioista sekä nostaa epäkohtia esille ja altistaa itseäni ja toisia keskustelulle. – Asiantuntijasta esihenkilöksi siirtynyt

  Miten paljon olen kuormittanutkaan itseäni sillä, etten ole uskaltanut olla jämäkkä vaan olen hoitanut tiimiläisteni töitä välttääkseni mielensäpahoittamiset tai hyökkäykset. Ensimmäiset ”taistelut” käytyäni huomaan itsekunnioitukseni lisääntyneen ja tiimiläistenkin arvostavan aikaani paremmin. – Tiiminvetäjä

  Ristiriitatilanteisiin puuttuminen on ollut minulle yksi hankalimpia tilanteita esihenkilötyössä. Valmennus antoi itseluottamusta ja levollisuutta tarttua näihin tilanteisiin. Kun oma mieli on rauhallisempi, pystyn olemaan paremmin läsnä ja ohjaamaan keskustelua kohti ratkaisua. – Yksikön päällikkö

  Sain keinoja rauhoittaa tiimiläisiä paineen alla. Uskon, että saan vähennettyä sähläämistä. – Tiiminvetäjä

  Tutustu myös FCG:n kanssa toteutettaviin valmennuksiin ja ilmoittaudu mukaan!

   ToimintaKonsepti_Syvennä_johtamisosaamistasi_valmennukset

   Syvennä johtamisosaamistasi -valmennukset

   Esimerkkiteemoja, joista koostetaan tavoitteisiinne sisällöltään, laajuudeltaan ja kestoltaan sopiva kokonaisuus.

   Kirkasti, mitä olimme jo tehneet oikein muutoksen vauhdittamiseksi ja mihin piti vielä panostaa. – Muutoksen edistäjä

   ESCI arvio paransi itsetuntemusta tekemällä näkyväksi miten erilailla omat tiimiläiseni, kollegani ja muut yhteistyötahoni näkevät tapani toimia. – Esihenkilö

   Keskinäinen yhteystyö on helpottunut ja näkemys siitä, että toimimme yhdessä on vahvistunut. Jaamme enemmän kokemuksia ja käsittelemme yhteisiä asioita – vieläpä toisiamme arvostaen ja ratkaisukeskeisesti. – Esihenkilötiimin jäsen

   Itsetuntemus ja itsensä johtaminen kehittyivät ja sain paljon uusia näkökulmia ja toimintamalleja. Opin myös tunnistamaan tiimiläisteni toimintatapoja ja sitäkin kautta kehittämään tiimini yhteistoimintaa. Valmennus on vaikuttanut myös johtoryhmätyöskentelyn kehittymiseen. – Johtoryhmän jäsen

   ToimintaKonsepti_Coachaus

   Coachaus

   Henkilökohtainen tai ryhmäcoachaus nostaa osaamisen uudelle tasolle ja sopii mm.

   • uuteen rooliin ja vastuisiin kasvamiseen esim. asiantuntijasta esihenkilöksi tai projektinvetäjäksi
   • omassa roolissa kehittymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen
   • muutosten läpivientiin

   Coachattava on aina tavoitteineen keskiössä. Teemat sovitaan yhdessä henkilön esimiehen ja/tai HR:n kanssa. Tyypillinen prosessi sisältää kuusi tapaamista. Prosessiin sisältyy aina resilienssiprofiili.

   Tutustu lisää coachaukseen.

   Virpin tapa coachata oli oiva uudelle esimiehelle. Hain eväitä kasvaa asiantuntijasta oman yksikköni esimieheksi. Aluksi luotiin yhdessä minulle tavoite ja keskeiset teemat, joista kokonaisuus rakentui. Virpi sai näkemään vahvuuteni ja johtamistyylini, haastoi pohtimaan ja tarjosi minulle sopivia lähestymistapoja. Ja kas, kesän korvalla huomasin kasvaneeni uudessa tehtävässäni ja katsovani asioita eri näkökulmasta. Uuden tehtävän alkuvaiheessa työn ohjaus coachaten oli mielestäni antoisampaa kuin yksittäinen koulutus. – Maria Myllynen

   Coaching-sessiot pakottivat pysähtymään kiireenkin keskellä ja pohtimaan omaa toimintaansa esimiehenä. Ja kun asioita pohtii, Sarin sparraavien kysymysten kannustamana, osaa ottaa käyttöön oikeita työkaluja, joita omassa pakissaan jo onkin. Niitä hyödyntämällä se voi vaikka kiirekin vähän hellittää. Valmista ei varmasti tullut, mutta erinomaisia eväitä Sarin antama coachaus kyllä antoi tälle päättymättömälle tielle kohti parempaa johtamista. – Tapani Touru

   ToimintaKonsepti_Kysy_lisätietoja

   Kysy lisätietoja

   Jätä yhteystietosi ja kerro, mitä johtamisen osa-aluetta haluaisit vahvistaa tai milliasia taitoja oppia. Tai soita meille: 050 5320 543/Virpi ja 050 3240 667/Sari, niin pohditaan ratkaisua yhdessä!

   Haluan lisätietoja

   1 + 1 =

   © 2022 ToimintaKonsepti Helsinki Oy
   Valokuvat: © Metsän tytär
   Piirrokset: © Elina Ala-Nikkola