Kehitä oman mielen johtamista

ToimintaKonsepti_Miten_johtaa_omaa_mieltä-Kehittämällä_tunne_ja_ajattelutaitoja

Kehitä oman mielen johtamista, mutta miten? Parantamalla tunne- ja ajattelutaitoja. Ne ovat oman mielen johtamisen kivijalka ja vaikuttavat siihen, miten päädyt eri tilanteissa toimimaan. Jo pieni parannus tunne- ja ajattelutaidoissa vaikuttaa mm. palautumiseen, mielekkyyden ja hallinnan kokemukseen, energian ja ajan järkevään käyttöön, tekemiesi päätösten laatuun sekä asioiden aikaansaamiseen yksin ja yhdessä. Mitä vaikuttavammassa roolissa työskentelet, sitä suurempi vastuu sinulla on omista tunnetaidoistasi sekä turvallisen tunneyhteyden rakentamisesta muiden ihmisten kanssa.

Palveluistamme löydät apua oman mielen johtamiseen!

Liikkeelle pääset tutustumalla Tunnekouluun, jonka maksuttomasta itseopiskelumateriaalista voit ottaa vaikka heti käyttöösi työkaluja arkeen. Avoimissa tunnetaitowebinaareissamme rakennat oman mielen johtamisen taitoja yksi kerrallaan. Tunnelukkotyöskentely ja henkilökohtainen sparraus sauttavat, kun haluat työstää omia tilanteitasi ja taitojasi valmentajan kanssa kahdestaan. Mikäli kaipaat toteutusta tiimille tai työyhteisölle tai yksittäiselle työyhteisön jäsenelle, ota yhteyttä!

Tee päätös, josta hyödyt niin töissä kuin yksityiselämässä: kehitä oman mielen johtamista.

ToimintaKonsepti_Tunnekoulu

Tunnekoulu

Maksuton itseopiskelumateriaali auttaa sinua ymmärtämään tunteiden vaikutusta omaan ja muiden toimintaan sekä tarjoaa työkaluja johtaa omaa mieltä.

Tutustu Tunnekouluun, löydät sieltä mm. 

Miksi tunnetaitoja voi ja kannattaa opetella
Tee itsearvio tunnetaidoistasi
Näin hyödyt tunnetaidoista
10 faktaa tunteista
Tunnekoulun 3 askelta – vinkkejä arkeen

Tunnekoulu auttaa tunnistamaan ja hyväksymään omia tunteita. Sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää myös työyhteisöissä: tunnekoulun avulla voi tuoda tunteet yhteiseen keskusteluun. Näin saadaan tärkeälle aiheelle lisää ymmärrystä ja työkulttuuria muokattua hyväksymään tunteet osaksi arkea. –Työhyvinvoinnin asiantuntija

Kustannus: 0 e

ToimintaKonsepti_Tunnetaitowebinaarit

Tunnetaitowebinaarit 4 x 2 h

Webinaarisarja koostuu neljästä, toisiaan täydentävästä osasta. Ensimmäisessä osassa keskitymme tunteiden tunnistamiseen, jotta niitä voi johtaa. Toisessa osassa vahvistamme taitoja kohdata tunteita taitavasti. Kolmannessa osassa vahvistamme tunteiden ja järjen yhteispeliä ja neljännessä osassa opettelemme taitoja kohdata ja tulla kohdatuksi tunneälykkäästi.

1. Tutuksi tunteiden kanssa ke 16.3. klo 9-11

Webinaarissa luot perustaa tulla sinuksi tunteiden kanssa.

 • Opit tunnistamaan erilaisia tunteita
 • Ymmärrät tunteiden roolin ja merkityksen käyttäytymisemme taustalla
 • Opit näkemään tunteet osana mielekästä arkea.
2. Kohtaa tunteesi taitavasti ke 30.3. klo 9-11

Webinaarissa opit keinoja kohdata ja olla läsnä myös epämukaville tunteille.

 • Tunnistat oman tapasi suhtautua tunteisiin ja reagoida tunteita herättävissä tilanteissa
 • Opit keinoja rauhoittaa itsesi
 • Ymmärrät tunteiden taustalla olevia tarpeita
3. Valjasta järki ja tunteet yhteistyöhön ke 6.4. klo 9-11

Webinaarissa opit taitoja saada tunteet ja järki pelaamaan yhteen, jotta hankalissakin tilanteissa sinulla on hyvät edellytykset toimia taitavasti tippumatta tunnekuoppaan tai reagoimatta selkäytimellä.

 • Opit tunteita herättävien tilanteiden perusmekanismin
 • Tunnistat ja opit haastamaan mielesi syöttämiä ajattelumalleja
 • Vahvistat taitojasi ratkoa tiukkojakin paikkoja taitavasti
4. Kohtaa ja tule kohdatuksi tunneälykkäämmin ke 20.4. klo 9-11

Webinaarissa opit perustaitoja tunneälykkäisiin kohtaamisiin: kuinka tulet itse paremmin ymmärretyksi ja kohtaat muita ihmisiä taitavammin. Näin luot pohjaa sujuvalle ja tulokselliselle yhteistyölle.

 • Opit ilmaisemaan omia tarpeitasi rakentavasti
 • Saat keinoja ottaa vastaan muiden vahvoja tunnereaktioita joutumatta puolustuskannalle tai pois tolaltasi
 • Opit taitoja kuunnella muita myös tunteiden tasolla

”Tunnetaitowebinaarit antoivat sekä ajatuksia että konkreettisia työkaluja. Pidin siitä, että anti perustui tutkittuun tietoon ja siihen, miten tiedosta voisi hyötyä arjessa — niin työssä kuin kotonakin. Erityisesti pidin siitä, että valmennussisältö ei webinaarien jälkeen jäänyt unholaan, vaan sieltä kummunneet ajatukset ovat aktiivisesti kehittyneet mielessä eteenpäin ja niihin tulee palattua arjen tilanteissa useasti. Ammattitaitoiset ja innostavat kouluttajat Virpi ja Sari loivat keskustelevan, innostavan ja ihmettelyäkin sallivan ilmapiirin!” –Webinaariosallistuja koulutusalalta

”Tärkein anti oli omien tunteiden tiedostamisen ja hyväksymisen merkitys. Oma tunnekokemus vaikuttaa merkittävästi tapaan reagoida. Jos maltan pysähtyä hetkeksi jonkin tilanteen aiheuttaman tunteen äärelle, miettiä ja makustella tunnetta hyväksyen ja reagoida vasta hetken päästä, erotan paremmin oman henkilökohtaisen tunnekokemukseni käsillä olevasta tilanteesta ja pystyn toimimaan tai vastaamaan neutraalimmalla tavalla. Toteuttaminen vaati kyllä runsasta harjoittelua. Lisäksi huomasin, että olen perusluonteeltani pessimistinen ja mm. kaaos ja jatkuvat muutokset rasittavat minua. Omien tunteiden, käsitysten ja toimintatapojen tiedostaminen auttavat muutosten sietämistä.” – Asiantuntija

Kustannus: 249 e/hlö (sis. alv 24 %)

ToimintaKonsepti_Tunnelukkotyöskentely

Tunnelukkotyöskentely

Tunnelukkotyöskentely on oivallinen keino syventää itsetuntemusta ja oppia toimimaan entistä taitavammin niin työ- kuin yksityiselämässä.

Se auttaa syvällisesti ymmärtämään yksilöllisiä reagointi- ja toimintatapojasi, joihin olet oppinut elämäsi aikana turvautumaan sekä näkemään, miten nämä tavat heikentävät kykyäsi toimia tuloksellisesti tänä päivänä.  Työskentely auttaa purkamaan lukkiutuneita toimintamalleja ja ratkomaan epämukavalta tuntuvia tilanteita entistä joustavammin. Pystyt hyödyntämään osaamistasi ja potentiaaliasi entistä paremmin.

Soveltuu mm. seuraaviin tilanteisiin:

 • jätät mahdollisuuksia tai tilaisuuksia hyödyntämättä
 • sinun on vaikea toimia jämäkästi tiettyjen ihmisten kanssa tai tietynlaisissa tilanteissa
 • koet vuorovaikutustilanteet itsellesi hankalina (esim. vaikea ilmaista mielipidettä tai pyytää apua, lukea muita)
 • koet muiden sanomiset herkästi arvosteluna ja kritiikkinä
 • varmistelet asioita varmistelemasta päästyäsi
 • välttelet vastuuta, aloitteellisuutta, haasteiden ottamista tai uralla etenemistä
 • vaadit itseltäsi tai muilta kohtuuttomia

8-10 lähi- tai verkkotapaamista, tapaamisen kesto 90 min. Prosessi sisältää mm. itsearviointeja, kokemuksellisia harjoituksia, keskusteluja ja pohdintatehtäviä.

”Tunnistan nopeasti tilanteet, joissa ennen joudun lukkoon ja reagoin selkäytimellä. Nyt pystyn kohtuullisen nopeasti rauhoittamaan itseni ja palauttamaan toimintakykyni. Esihenkilönikin on huomannut muutoksen.” –Asiantuntija

”Olen käsitellyt omia tunnetaitoja ToimintaKonseptin Virpin avulla ja väitän, että sen takia olen huomattavasti parempi ystävä, kollega ja tiiminvetäjä. Omien tunteiden havaitseminen ja tunteiden vaikutus tekemiseen (työssä ja vapaa-ajalla) on parantanut selvästi hyvinvointiani. Tiiminvetäjänä en pelkää näyttää tunteita ja se on mm. parantanut tiimiläisteni luottamusta minuun”. – Katja Tujula, tiiminvetäjä

ToimintaKonsepti_Sparraus

Sparraus sopii yksittäisten tilanteiden ratkomiseen

Sparraus on oiva vaihtoehto, kun kaipaat itsellesi tukea yksittäiseen työ- tai yksityiselämän asiaan esim.

 • oman tilanteesi hahmottamiseen
 • tavoitteidesi kirkastamiseen
 • vaihtoehtojen löytämiseen ja punnitsemiseen
 • hankalien tilanteiden tai haastavien keskustelujen hoitamiseen
 • jaksamisesi tukemiseen

”Saadessani työtarjouksen Virpi auttoi hahmottamaan realistisesti ja objektiivisesti tarjouksen todelliset mahdollisuudet ja riskit. Kaikki tämä systemaattisesti 360-ajattelua käyttäen. Loistava peilipinta siis! Suosittelen!” – Sonja Vuorinen

”Virpistä saat sparraajan ja kokonaisuuksien hahmottajan vailla vertaa. Keskustelua voi käydä luovasti aiheesta kuin aiheesta, joten iso suositus!” – Anu

”Autoit Virpi minua näkemään äärimmäisen tärkeitä asioita, joita en ollut aiemmin edes tiedostanut. Koin todella tulleeni kuulluksi ja kohdatuksi aitona itsenäni.” – Sanna

ToimintaKonsepti_Työyhteisökohtaiset_Oman_mielen_johtamisvalmennukset

Työyhteisökohtaiset toteutukset

Mikäli kaipaat toteutusta tiimille, ryhmälle, työyhteisölle tai yksittäiselle työyhteisön jäsenelle, ota yhteyttä! Mietitään yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopivan toteutus.

”Keskusteluilmapiirimme on kehittynyt avoimemmaksi ja esimiesten keskinäinen vuorovaikutus on parantunut Sarin ja Virpin vetämien valmennusten myötä.”– Toimitusjohtaja

”Vaikeisiin keskusteluihin valmistaudutaan nyt paremmin ja ennakoidaan niin omat kuin muidenkin tunteet sekä mahdolliset reaktiot ja ylipäätään uskalletaan puhua tunteista. On opittu näkemään myös hyvät aikeet töksäytysten takaa!” – Työyhteisön vetäjä 

”Meillä on lisääntynyt ymmärrys siitä, että mikään ei muutu, ellei uskalleta ottaa esille tunteita herättäviä asioita. Hyvin sujuvat asiatkin saavat nykyisin aiempaa enemmän huomioita.” – ​Esimies- ja tiimitoteutusten osallistujia

ToimintaKonsepti_Kysy_lisätietoja

Ilmoittaudu tai kysy lisää

ja kerro, mitä haluaisit saada aikaan oman mielen johtamisen osalta.

Ilmoittaudun Tunnetaidot -webinaarisarjaan 249 e/hlö (sis alv)

Haluan lisätietoja

15 + 1 =

Tai soita meille: 050 5320 543/Virpi ja 050 3240 667/Sari, niin pohditaan ratkaisua yhdessä!

© 2022 ToimintaKonsepti Helsinki Oy
Valokuvat: © Metsän tytär
Piirrokset: © Elina Ala-Nikkola