Toimiva ja tuloksellinen tiimi

Toimivassa ja tuloksellisssa tiimissa kaikki tekevät töitä saman tavoitteen eteen

 

Taustaltaan, kokemukseltaan ja tyyliltään erilaisia ihmisiä. Omien tonttiensa ammattilaisia. Joita ajaa eteenpäin yhteinen maali: uudistus, projekti tai hanke, laatu, johtaminen … Panostaen sujuvaan yhteistyöhön, jotta tavoite toteutuu. Käytännön teoilla, joka päivä. Toisiaan haastaen, tukien ja kannustaen. Yhteisrintamana myös omissa tiimeissään tai verkostoissa.

Jokainen tiimi on erilainen, joten niin ovat myös asiakkaidemme kanssa yhdessä rakennettavat toteutukset. Joskus sysäykseksi riittää yksittäinen valmennus tai webinaari. Joskus rakennetaan kokonaisuus, johon voi liittyä myös yksilö- ja ryhmäcoachausta ja tarvittaessa testauksia.

Tiimin nykyinen toimivuus ja tuloksellisuus saadaan näkyväksi Tiimisynergia-arvioinnilla. Tiimiläisten paineensietokykyä voidaan arvioida Resilienssitestillä ja johtamis- ja vuorovaikutustaitoja ESCI-testillä. Toistomittaukset todentavat vaikuttavuuden.

Valmennusteemojamme mm.

  • Miten rakentaa kulttuuria?
  • Meistä huipputiimi
  • Tavoite innostavaksi ja motivoivaksi
  • Taitavaksi tunteiden kanssa
  • Luova ongelmanratkaisu
  • Sujuva ja tuloksellinen yhteistyö
  • Palautteesta virtaa
  • Paineensieto paremmaksi
  • Muutoskyvykkyys
  • Sopivasti jämäkkä

Asiakkaidemme kokemuksia:

”Turvallisuusjohtamisen valmennuskokonaisuus oli todella arvokas startti juuri nimitetylle tiimillemme nopeuttaen tiimiytymistä ja auttaen yhtenäisen toiminnan liikkeellelähdössä.
Kokonaisuus oli hyvin mietitty. Testaukset auttoivat näkemään sekä tiimin että tiimiläisten vahvuuksia ja kehittymisen paikkoja. Sisällöt, käytännön harjoitukset ja kotitehtävät rakentuivat tarpeidemme mukaan ja pakottivat prosessoimaan ja viemään asioita käytäntöön. Samalla kun jokainen osallistuja sai työkaluja oman toimintansa kehittämiseen, saimme yhdessä keinoja ja välineitä vaikuttaa muihin ihmisiin – edistää turvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia! Opimme  hyödyntämään positiivista viestintää ja ajattelumallia niin työssä kuin kotonakin: kiitokset, kannustaminen, hymy ja positiivisuus vievät asioita eteenpäin tehokkaammin ja paremmalla tuloksella kuin perinteiset menetelmät.
Suosittelen Virpin ja Sarin valmennuksia lämpimästi kaikille työyhteisöille, jotka haluavat saada omasta toiminnastaan ja tiimistään enemmän irti. Saimme rahallemme paljon enemmän vastinetta kuin osasimme odottaa!”

Tiia Tuomi

työturvallisuuspäällikkö, NCC

”Tiimissäni oli ollut poikkeuksellisen paljon henkilömuutoksia. Kun tiimin kokoonpano vakiintui, huomasin, etteivät tiimiläiset olleet ehtineet tutustua toisiinsa kunnolla. ToimintaKonseptin valmennuksesta saimme tilanteeseemme juuri meille räätälöityä apua. Nyt tiimiläiset juttelevat avoimemmin, jakavat hyviä ja haastaviakin tilanteita sekä kokemuksia keskenään. Yhteistyö sujuu huomattavasti aiempaa paremmin. Suosittelen lämpimästi Virpin ja Sarin valmennusta kaikenkokoisille työyhteisöille.”

Tiiminvetäjä

Meistä huipputiimi-valmennuksesta

”Uusi toimintamalli ja tavoitteet selkiytyivät”
”Vastuunotto on lisääntynyt ja toimintatapa yhtenäistynyt.”
”Tiimin ilmapiiri muuttunut positiiviseksi ja tuottavuus parantunut”
”Minä + muut = me. Vastuu omasta työstä lisääntynyt, puhumme suoraan, olemme kolmen rajapinnan sankareita, voimme sanoa jos ei onnistu, olemme kohteliaita, otamme pallon kiinni – tuemme, jaamme ja yhdistämme.”
”Toimintamalli selkiytyi ja ymmärsin oman työn merkityksen kokonaisuudessa.”
”Jämäkkyyttä tullut lisää toimintaan.”

Osallistujapalautteita

Meistä huipputiimi -valmennus

”Suomen Ekonomien esimiehet halusivat luoda yhteistä näkemystä johtajuudesta ja esimiestyöstä, hioa johtamistaitojaan sekä keskinäistä yhteistyötään ja sitä kautta työyhteisön toimivuutta ja ilmapiiriä. Yhteistyökumppaniksi tälle polulle valittiin ToimintaKonsepti erityisesti heidän asiakaslähtöisen ja joustavan lähestymistapansa ja valmennuskokonaisuutensa vakuuttamana.

Runsaan puolen vuoden matkamme piti sisällään yhdessä luotujen tavoitteiden mukaisesti tietoa, uutta osaamista, yhteistä keskustelua, kokeilua arjessa, reflektointia, erilaisia kartoituksia sekä antoisia oivalluksia. Koimme, että näiden avulla otimme askeleita kohti parempaa johtajuutta ja esimiestyötä. Virpin ja Sarin asiantuntemuksen, vuorovaikutuksellisuuden ja haastamisen varassa matkaa oli turvallista tehdä.”

Anja Uljas

kehitysjohtaja, Suomen Ekonomit

“Tiimimme nykytilan näkyväksi tekeminen – se miten esimiehemme kokevat tiimimme omaavan edellytykset huipputiimiksi ja miten hyvin puhallamme yhteen tällä hetkellä – avasi esimiesten silmät siihen, että organisaatiomme onnistuminen on kaikista esimiehistä kiinni, ja että siilojen ja yksinäisten susien aika on ohi. Ymmärsimme,että yhdessä olemme enemmän.
Synergiaprofiili toimi hyvänä keskustelunherättäjänä ja pohjana yhteisten kehityskohteiden tunnistamiseen ja toimenpiteistä sopimiseen. Pääsimme kiinni konkreettisiin asioihin. Yhteisen tavoitteen sopiminen kirkasti maalin. Valmennukset ja käytännön harjoittelu antoivat lisäksi oivalluksia ja käytännön työkaluja arkeen – siihen miten tulemme toimeen keskenämme ja tiimiläistemme kanssa entistä paremmin jatkossa. Saimme eväitä esimiestiimimme sekä omien tiimiemme kehittämiseksi huipputiimeiksi!”

Organisaation vetäjä

”Toivoin coachauksesta tukea ja apua muutoksen läpiviemisessä omassa yksikössäni. Sain Virpiltä tavoitteellista coachausta. Ohjaustuokiot olivat miellyttäviä, vaikka en päässyt helpolla, sillä Virpi haastoi minua sopivalla tavalla löytämään itse ratkaisuja. Sain myös työkaluja ja hyviä vinkkejä helpottamaan asioiden käsittelyä.”

Tarja Koskentalo

yksikönpäällikkö, HSY

”Tällainen valmennusohjelma pitäisi sisällyttää kaikkien esimiesten koulutusohjelmaan.”

Soili Kalliomaa

palveluesimies, Posti

Share This