Paineensietokyky- ja resilienssivalmennukset johdolle

Haetko-vaikuttavaa-paineensietokyky-ja-resilienssivalmennusta-johdolle

Haetko vaikuttavaa paineensietokyky- ja resilienssivalmennusta johdolle? Johtoasemassa olevat henkilöt ovat usein ”monissa liemissä keitettyjä” ammattilaisia. He ovat joko tietoisesti kehittäneet taitojaan toimia tuloksellisesti häiriö- ja muutostilanteissa tai heidän taitonsa ovat karttuneet jatkuvan paineen alla elämisestä. Niipä usein tärkeimmäksi teemaksi nouseekin kyky oppia näkemään muutokset, häiriöt ja kuormittavat tilanteet muun työyhteisön silmin. Näin johto pystyy omilla omalla toiminnallaan luomaan esimiehille ja tiimeille edellytyksiä onnistua häiriöissä ja muutoksissa entistä paremmin.

Tutustu valmennuksiemme alustaviin sisältöihin ja pyydä ehdotusta. Työstämme lopullisen sisällön
ja toteutustavan tarpeidesi mukaan.

 

Mitä on hyvä ymmärtää aivojen tavasta toimia paineen alla?

 • 3 h osallistava valmennus
 • Miten aivomme reagoivat paineen alla ja muutoksissa?
 • Millaiset asiat ihmisiä muutoksissa kuormittavat? Ja miten kuormitus näkyy käytännössä?
 • Millaisilla keinoilla kuormitusta voidaan vähentää muutostilanteissa?
 • Miten auttaa näkemään tilanteeseen liittyvät mahdollisuudet?

Miten tuemme työyhteisöämme muutoksessa?

 • 3 h osallistava valmennus
 • Miten tunnistaa ja käsitellä muutosta jarruttavia ja ruokkia edistäviä tunteita?
 • Miten luoda muutokselle merkityksellisyyttä?
 • Miten osoitan muutokselle tukea ja omistajuutta? Teen näkyväksi edistymisen?
 • Mihin ja miten puutun tarvittaessa?

Miten kehitämme  johtoryhmämme toimivuutta ja tuottavuutta?

 • 3 h osallistava valmennus
 • Mikä erottaa huipputiimit tavallisista tiimeistä ja mitä se edellyttää meiltä kaikilta?
 • Resilience Alliancen tiimisynergia-arviointi: tekee näkyväksi, millaiset edellytykset ryhmällä on jäsentensä mielestä huipputiimiksi ja miten tuloksellista ja toimivaa ryhmän toiminta on tällä hetkellä
 • Yhteisen toimintasuunnitelman työstäminen johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi

Miten vahvistamme johtoryhmän resilienssiä?

 • 3 h osallistava valmennus
 • Mistä resilienssi koostuu ja miten se näkyy arjen tilanteissa?
 • Jokainen ryhmän jäsen tekee Resilience Alliancen resilienssi-itsearvion verkossa: tekee näkyväksi henkilön luontaisen tavan ajatella, reagoida ja toimia häiriö- ja muutostilanteissa
 • Ryhmän jäsenten profiileista koostetaan johtoryhmän yhteinen ryhmäprofiili: miten ryhmä toimii parhaimmillaan ja pahimimillaan häiriö- ja muutostilanteissa
 • Mitkä ominaisuudet edistävät muutosten läpivientiä ja häiriötilanteissa onnistumista, mitä yhdessä vahvistetettava ja miten, jotta ryhmä onnistuu paremmin tehtävissään sekä tukee toinen toisiaan > yhteisen toimintasuunnitelman työstäminen
 • Valmennukseen sisältyy lisäksi oman profiilin henkilökohtainen purku joko Virpin tai Sarin kanssa: auttaa näkemään oman tavan toimia muiden silmin sekä antaa eväitä oman toiminnan kehittämiseen (1 h verkkotapaamisena tai puhelimessa)

Toteutus johtoryhmille

Kun haet vaikuttavaa paineensietokyky- ja resilienssivalmennusta johdolle, suosittelemme hyödyntämään sähköistä oppimisympäristöä. Se mahdollistaa osallistujille joustavan tutustumisen ennakkomateriaaleihin sekä tehtävien kommentoinnin itselle sopivalla tavalla ja ajalla sekä keskinäisen yhteistyön vahvistumisen.

Lue lisää paineensietokyvyn ja resilienssin hyödyistä sekä valmennuksiemme toteutustavoista.

Lisäksi tuemme johdon paineensietokykyä ja resilienssiä toteuttamalla tarvittavia taitovalmennuksia tunnetaidoista sekä sosiaalista ja vuorovaikutustaidoista kuten arvostavasta jämäkkyydestä. Toteutusten sisällöt ja toteutustavat räätälöidään kunkin työyhteisön tarpeen mukaan.

Kokemuksia:

Jätä viesti ja pyydä ehdotusta

Minua kiinnostavat johdon valmennukset:

8 + 2 =

Iso kiitos teille Virpi ja Sari. Nyt meillä on yhteinen kieli puhua paineisista tilanteista. Ja yhteinen ymmärrys, miten kuormitus ja paine saavat meistä itse kunkin toimimaan. On huomattavasti helpompi lähteä ratkomaan näitä tilanteita kuin ennen valmennusta.

Toimitusjohtaja

Isoin oivallus oli, miten eri tavoin ihmiset kokevat häiriöt ja muutokset. Mikä on itselle helppoa, voi toiselle tuntua tosi kuormittavalta. Ei riitä, että pärjään itse vaan mietin jatkossa, miten voin auttaa muita: omia tiimiläisiäni ja kollegoita!

Johtoryhmän jäsen

”Yksi parhaista valmennuksista, joihin olen elämäni aikana osallistunut. Henkilökohtainen sparraus oli kirsikka kakun päällä.”

”Oli helpottavaa ymmärtää, ettei paineensietokyky ole pysyvä ominaisuus vai taito, jota voin kehittää.”
Tiimien jäseniä