Paineensietokyky- ja resilienssivalmennukset esihenkilöille ja muutostenvetäjille

Haluatko-kehittaa-esihenkilöiden-paineensietokykyä-ja-resilienssiä

Haluatko kehittää esihenkilöiden paineensietokykyä tai resilienssiä? Entä muiden johtavissa asemassa olevien tai muutostenvetäjien? Tutustu valmennuksiemme alustaviin sisältöihin ja pyydä ehdotusta. Työstämme lopullisen sisällön ja toteutustavan tarpeidesi mukaan.

 

Miten luon itselleni perusedellytyksiä onnistua paineen alla ja muutoksissa?

 • 3 h osallistava valmennus
 • Miten aivomme reagoivat paineen alla ja muutoksissa?
 • Millaiset perusedellytykset minulla on edistää muutosta?
 • Mitkä asiat kuormittavat ja miten? Miten niitä voi ratkoa?
 • Millaista tukea kaipaan muilta ja miten voin muita tukea?

Miten tuen tiimiäni muutoksissa ja paineisissa tilanteissa?  

 • 3 h osallistava valmennus
 • Miten kohtaan tiimiläiseni yksilöllisesti ja inhimillisesti?
 • Miten varmistan vuorovaikutukseni selkeyden ja maalaan yhteistä tavoitetta?
 • Miten näytän toiminnallani esimerkkiä – toimin itse taitavasti paineen alla?

Miten rakennan resilientimpää tiimiä ja työyhteisöä? – osa 1: Happinaamari itselle

 • 3 h osallistava valmennus
 • Mitä resilienssi on ja miten vaikuttaa henkilön kykyyn edistää muutoksia ja toimia häiriötilanteissa?
 • Henkilökohtaisen resilienssin arviointi Resilience Alliancen itsearviolla verkossa: tekee näkyväksi henkilön luontaisen tavan ajatella, reagoida ja toimia häiriö- ja muutostilanteissa
 • Mitkä ominaisuudet auttavat onnistumaan häiriö- ja muutostilanteissa? Miten ne vaikuttavat henkilöön itseensä, esimieskollegoihin tai omaan tiimiin? Mitä ominaisuuksia vahvistamalla toiminta muutos- ja häiriötilanteissa olisi tuloksellisempaa samalla parantaen henkilön omaa jaksamista?
 • Valmennukseen sisältyy lisäksi oman profiilin henkilökohtainen purku joko Sarin tai Virpin kanssa: auttaa näkemään oman tavan toimia muiden silmin sekä antaa eväitä oman toiminnan kehittämiseen (1 h verkkotapaamisena tai puhelimessa)

Miten rakennan resilientimpää tiimiä ja työyhteisöä? – osa 2: Tiimin tukeminen

 • 3 h osallistava valmennus
 • Miten tunnistan tiimiläisteni resilienssin tason
 • Millainen on tiimiläisteni potentiaali ratkoa häiriö- ja muutostilanteita
 • Toimintamalleja ja keinoja tiimiläisten paineensietokyvyn tukemiseksi

Miten vahvistamme esihenkilö-/muutostiimimme resilienssiä?

 • 3 h osallistava valmennus
 • Esihenkilö- tai muutostiimin keskinäisen yhteistyön vahvistaminen ryhmäprofiilin avulla
 • Ryhmäläisten henkilökohtaisista resilienssiprofiileista työstetty ryhmäprofiili tekee näkyväksi ryhmän potentiaalin eli miten ryhmä voi toimia parhaimmillaan ja pahimmillaan häiriö- ja muutostilanteissa
 • Mitkä ominaisuudet edistävät muutosten läpivientiä ja häiriötilanteissa onnistumista, mitä yhdessä vahvistetettava ja miten, jotta ryhmä onnistuu paremmin tehtävissään sekä tukee toinen toisiaan > yhteinen toimintasuunnitelma

Miten varmistan tiimityömme sujuvuuden ja aikaansaamisen (myös muutoksissa)?

 • 3 h osallistava valmennus
 • Millaista toimintaa tiimin toimivuus ja aikaansaaminen (muutoksissa) edellyttää meiltä kaikilta?
 • Ryhmän edellytysten arviointi (Resilience Alliancen tiimisynergia-arviointi) – tekee näkyväksi, miten tiimin tai ryhmän jäsenet kokevat, että tiimillä on edellytyksiä sujuvaan yhteistyöhön ja toistensa tukemiseen sekä miten he näkevät toiminnan vastaavan tuloksellista ja toimivaa tiimityötä
 • Toimintasuunnitelman työstäminen tiimin toiminnan kehittämiseksi

Toteutus esihenkilöille ja muutostenvetäjille

Kun haet vaikuttavaa paineensietokyky- ja resilienssivalmennusta esihenkilöille ja muutostenvetäjille, suosittelemme hyödyntämään sähköistä oppimisympäristöä. Se mahdollistaa osallistujille joustavan tutustumisen ennakkomateriaaleihin sekä tehtävien kommentoinnin itselle sopivalla tavalla ja ajalla sekä keskinäisen vertaisverkoston vahvistumisen. Samalla se auttaa valmennuksen tilaajaa helposti seuraamaan prosessin edistymistä.

Lue lisää paineensietokyvyn ja resilienssin hyödyistä sekä valmennuksiemme toteutustavoista.

Lisäksi tuemme esihenkilöiden, muita johtavissa tehtävissä olevien sekä muutosten vetäjien paineensietokykyä ja resilienssiä toteuttamalla tarvittavia taitovalmennuksia tunnetaidoista sekä sosiaalista ja vuorovaikutustaidoista kuten arvostavasta jämäkkyydestä. Toteutusten sisällöt ja toteutustavat räätälöidään kunkin työyhteisön tarpeen mukaan.

Kokemuksia:

Jätä viesti ja pyydä ehdotus

Minua kiinnostavat valmennukset:

9 + 15 =

Meillä valmennetaan esimiehiä paljon. Tämä valmennus herätti hyvää pöhinää käytävillä jo ensimmäisestä tapaamisesta alkaen. Esimiehet alkoivat miettimään omaa toimintaansa töissä ja kuuleman mukaan teemat ovat päätyneet myös kotikeskusteluihin. Mikä parasta, oppeja on lähdetty viemään omaan tiimiin eli paineensietokyvyn kehittäminen on muuttumassa työssä oppimiseksi.

Henkilöstöjohtaja

Voin lämpimästi suositella ToimintaKonseptin Paineesnsietokyky paremmaksi -koulutusta. Inspiroiva koulutus antoi itselleni paljon ajateltavaa sekä konkreettisia työkaluja omaan arkeen ja esimiestyöhön. Erityisen hyödyllisenä koin henkilökohtaisen palautteen omien “mielen muskeleiden” nykykäytöstä ja vinkit miten juuri minä voisin paineensietoani parantaa. Olen tehnyt koulutuksen jälkeen paljon töitä oman paineensietokykyni parantamiseksi ja voin ilokseni todeta, että myös lähipiirini on huomannut tuloksia. Saamani koulutusmateriaali oli selkeätä ja olen palannut sen pariin säännöllisesti.

Senior Brand and Portfolio Manager

”Auttoi tiedostamaan, että paineensietokyky on joukko opeteltavissa olevia taitoja, ei mystiikkaa!”

”Opetti ottamaan itselle ensin happinaarin – vasta sitten voin auttaa muita! Muuten oma paineeni tarttuu muihin.”

”Oma profiili yllätti. Coachaussessio auttoi kirkastamaan, miten pystyn omalla ajattelullani ja toimintavoillani olennaisesti helpottamaan arkeani.”

Valmennuksiin osallistuneita esimiehiä