Kehitä paineensietokykyä ja resilienssiä

Paineensietokyvyn ja resilienssin kehittäminen auttaa jaksamaan ja aikaansaamaan tuloksia

Miten kehittää paineensietokykyä ja resilienssiä on yksi tämän hetken polttavampia kysymyksiä. Samalla se on yksi tärkeimpiä investointeja, joita voit tehdä oman ja tiimisi jaksamisen ja tuottavuuden hyväksi. Se on samalla keino nostaa itsesi ja koko työyhteisösi muutos- ja uudistumiskyvykkyys uudelle tasolle.

Mikä yhdestä tuntuu helpolta, voi toisen mielestä olla haastavaa. Vaikka koemme itse tilanteet yksilöllisesti, tapamme reagoida tilanteiden herättämiin ajatuksiin ja kokemuksiin ovat kaikille yhteisiä. Tunnistamalla nämä lainalaisuudet ja oppimalla, miten voit rauhoittaa ja ratkoa tilanteita, teet niin omasta kuin työkavereiden arjesta mielekkäämpää, sujuvampaa ja tuottavampaa.

Paineensietokyvyssä ja resilienssissä ei siis ole kyse harvojen ja valittujen erityisominaisuudesta vaan meidän kaikkien opittavissa olevasta taidosta.

 

Paineensietokyky- ja resilienssivalmennukset

Ota yhteyttä, kun mietit, miten kehittää paineensietokykyä ja resilienssiä:

  • Yksityishenkilönä voit kehittää osaamistasi joko henkilökohtaisen resilienssiprofiilin avulla ja/tai osallistumalla Paineensieto paremmaksi –webinaariin.  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
  • Henkilöstöä voimme tukea säilyttämään toimintakyvyn epävarmuudesta huolimatta, saamaan asioita aikaiseksi akuuteissa paineisissa tilanteissa ja muutoksissa sekä kehittämään resilienssiään pitkäjänteisesti. Lue lisää ja pyydä ehdotus.
  • Esihenkilöitä sekä muutosten vetäjiä voimme tukea muutoksissa ja paineisissa tilanteissa omaan jaksamiseen ja toimintakyvyn säilyttämisessä, tiimin jaksamisen sekä aikaansaamisen tukemisessa sekä oman ja tiimin resilienssin ja muutosketteryyden pitkäjänteisessä kehittämisessä. Lue lisää ja pyydä ehdotus.
  • Johtoryhmien ja muiden tiimien varautumista muutoksiin ja paineisiin tilanteisiin voimme tukea kehittämällä ryhmien/tiimien paineensietokykyä ja resilienssiä sekä varmistamalla ryhmien toimivuuden ja tuloksellisuuden. Voimme myös vahvistaa johtoryhmien taitoja tukea muita. Lue lisää ja pyydä ehdotus.

Tapamme toteuttaa paineensietokyky- ja resilienssivalmennuksia

Kaikki työyhteisövalmennuksemme sisältävät sekä ennakkomateriaalia ja/tai –tehtäviä, luento-osuuksia että valmennuksessa tehtäviä harjoituksia sekä harjoitteita valmennusten jälkeen. Työstämme valmennusten lopullisen sisällön ja toteutustavan tarpeidesi mukaan. Käytämme oman ja tiimin paineensietokyvyn sekä johtoryhmän toimivuuden ja tuloksellisuuden näkyväksi tekemisessä Resilience Alliancen arviointeja.  

Käytämme valmennuksissa videoyhteytenä Teamsiä tai Zoomia ja toki tilanteen salliessa teemme lähivalmennuksia. Sähköinen työtila tukee valmennusten vaikuttavuutta mahdollistamalla aktiivisen osallistumisen ja oivallusten jakamisen sekä kokeilujen raportoinnin toimien samalla aina ajan tasalla olevana materiaalipankkina.

Paranna jaksamista ja tuottavuutta

Paineensietokyvyn ja resilienssin hyödyt:

  • Säilytät toimintakykysi ja mielenrauhasi hankalissakin tilanteissa
  • Pystyt näkemään tilanteessa piileviä mahdollisuuksia
  • Luotat omaan ja tiimisi kykyyn ratkoa asioita
  • Tunnistat ja keskität energiasi olennaisiin asioihin
  • Löydät vaihtoehtoja itse ja yhdessä muiden kanssa – jaat ja pyydät apua
  • Rakennat toimivan suunnitelman ja laitat sen täytäntöön sekä opit tekemisistäsi
Tutustu, mikä sinua kuormittaa
Jätä viesti ja pyydä ehdotus

Millaisesta valmennuksesta olet kiinnostunut

Oman toiminnan kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen

Esihenkilöiden ja muutosten vetäjien tuki

Johtoryhmien ja muiden ryhmien tuki

2 + 10 =

Asiakkaidemme kokemuksia ja palautteita

Luento/webinaari
Lue Treenaa muutosmuskelit kuntoon -juttu webinaarin pohjalta.
Muutosketteryys -webinaari

Mikrot menestykseen hanke

No niin, hienosti meni! Lämpimät kiitokset teille molemmille. 62 taisi olla enimmillään linjoilla – tosi hyvä määrä meille. Hyvät pisteethän sieltä räpsähti 😉 .
Järjestäjä

Paineensietokyky paremmaksi, treenaa resilienssiä -webinaari korkeakoulutetuille työnhakijoille

“Selkeä ja hyvin rakennettu esitys, jota täytyy rauhassa vielä miettiä. Realistinen ja positiivinen asenne teemaan ja kohdeyleisöön plussaa.”

“Hyvä ja käytännönläheinen paketti, jossa perusasiat, jotka voivat olla työnhaun kurjuudessa unohtuneet.”

Osallistujia

Paineensietokyky paremmaksi, treenaa resilienssiä -webinaari korkeakoulutetuille työnhakijoille

Valmennus
Meillä valmennetaan esimiehiä paljon. Tämä valmennus herätti hyvää pöhinää käytävillä jo ensimmäisestä tapaamisesta alkaen. Esimiehet alkoivat miettimään omaa toimintaansa töissä ja kuuleman mukaan teemat ovat päätyneet myös kotikeskusteluihin. Mikä parasta, oppeja on lähdetty viemään omaan tiimiin eli paineensietokyvyn kehittäminen on muuttumassa työssä oppimiseksi.
Henkilöstöjohtaja

Voin lämpimästi suositella ToimintaKonseptin Paineesnsietokyky paremmaksi -koulutusta. Inspiroiva koulutus antoi itselleni paljon ajateltavaa sekä konkreettisia työkaluja omaan arkeen ja esimiestyöhön. Erityisen hyödyllisenä koin henkilökohtaisen palautteen omien “mielen muskeleiden” nykykäytöstä ja vinkit miten juuri minä voisin paineensietoani parantaa. Olen tehnyt koulutuksen jälkeen paljon töitä oman paineensietokykyni parantamiseksi ja voin ilokseni todeta, että myös lähipiirini on huomannut tuloksia. Saamani koulutusmateriaali oli selkeätä ja olen palannut sen pariin säännöllisesti.
Senior Brand and Portfolio Manager

“Auttoi tiedostamaan, että paineensietokyky on joukko opeteltavissa olevia taitoja, ei mystiikkaa!”

“Oma profiili yllätti. Coachaussessio auttoi kirkastamaan, miten pystyn omalla ajattelullani ja toimintavoillani olennaisesti helpottamaan arkeani.”

“Opetti ottamaan itselle ensin happinaarin – vasta sitten voin auttaa muita! Muuten oma paineeni tarttuu muihin.”

Osallistuneita esimiehiä