Paineensietokyky (resilienssi) auttaa onnistumaan muutoksissa  

Paineensietokyky resilienssi parantaa tuottavuutta ja jaksamista sekä nostaa muutos- ja uudistumiskyvykkyytta

 

Kyky toimia ja löytää luovia ratkaisuja jatkuvien muutosten, yllätysten, häiriöiden ja erilaisten odotusten ristipaineissa ei ole harvojen ja valittujen erityisominaisuus vaan meidän kaikkien opittavissa oleva taito. Paineensietokyvyn tai resilienssin (rakkaalla lapsella on monta nimeä) kehittäminen on yksi tärkeimpiä investointeja, joita voit tehdä oman ja tiimisi tuottavuuden ja jaksamisen hyväksi. Se on samalla keino nostaa koko työyhteisösi muutos- ja uudistumiskyvykkyys uudelle tasolle.

Mikä yhdestä tuntuu haastavalta, voi toisen mielestä olla helppoa. Vaikka itse tilanteet jokainen kokee yksilöllisesti, tapa reagoida tilanteiden herättämiin ajatuksiin ja kokemuksiin on kaikille yhteistä. Tunnistamalla nämä lainalaisuudet ja oppimalla taitoja ja työkaluja ratkoa tilanne ja kehittää resilienssiä voimme tehdä niin omasta kuin työkavereiden arjesta mielekkäämpää, sujuvampaa ja tuottavampaa.

Miten kehittää paineensietokykyä?

Kun haluat oppia ensiaputaidot eli miten toimia, kun paineinen tilanne iskee päälle, valitse:

Ota paineiset tilanteet haltuun -valmennus
 • Opit tunnistamaan itsellesi haastavia tilanteita
 • Ymmärrät, mitä tilanteissa tapahtuu itsellesi ja muille
 • Opit käytännön työkaluja tilanteen haltuunottoon ja ratkomiseen

Toteutus: 1,5-2 h webinaari/luento tai 3 h valmennus, jossa harjoitellaan työkalujen käyttöä käytännössä.

Kun ensiaputaitojen lisäksi sitoudut systemaattisesti kehittämään muutoskyvykkyyttäsi, valitse:

Paranna paineensietokykyäsi, kehitä resilienssiä -valmennus
 • Mistä paineensietokyvyssä/resilienssissä on kyse? miten vaikuttaa arjessa?
 • Resilienssiprofiili tekee näkyväksi luontaisen tapasi ajatella, reagoida ja toimia paineisissa tilanteissa
 • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelman työstö auttaa keskittymään juuri sinulle tärkeiden ominaisuuksien kehittämiseen
 • Tarvittavien taitojen harjoittelu antaa työkaluja ja itseluottamusta hoitaa tilanne kuin tilanne

Valmennus voidaan toteuttaa sekä yksilöille että tiimille. Tiimitoteutuksissa tiimin yhteinen profiili tekee näkyväksi tiimiläisten potentiaalin ratkoa häiriö- ja muutostilanteita. Tiimiprofiili antaa niin tiiminvetäjälle kuin tiimillekin hyvän työkalun kehittää tiimin keskinäistä yhteistyötä paineisissa tilanteissa suuntaan, joka lisää tiimin keskinäistä luottamusta ja kyvykkyyttä ratkoa erilaisia ongelmatilanteita joustavasti ja tuloksellisesti.

Käytämme nykytilanteen tekemisessä näkyväksi Resilience Alliancen resilienssiprofiilia (itsearvio verkossa).

Miksi paineensietokyvyn/ resilienssin kehittäminen kannattaa?

Kun paineensietokykysi on vahvistunut:

 • Säilytät toimintakykysi ja mielenrauhasi hankalissakin tilanteissa
 • Luotat siihen, että asiat ovat ratkottavissa ja itseltäsi/tiimiltäsi löytyvät tarvittavat taidot
 • Keskität energiasi tärkeiden asioiden ratkomiseen
 • Kykenet rauhoittamaan itsesi, jotta pysytyt näkemään vaihtoehtoisia tapoja ratkoa haasteita
 • Jaat omaa osaamistasi muille ja pyydät muilta apua yrittämättä itse ratkoa kaikkea
 • Rakennat toimivan suunnitelman ja laitat sen täytäntöön

Asiakkaidemme kokemuksia ja palautteita

Luento/webinaari

Lue Treenaa muutosmuskelit kuntoon -juttu webinaarin pohjalta.

Muutosketteryys -webinaari

Mikrot menestykseen hanke

No niin, hienosti meni! Lämpimät kiitokset teille molemmille. 62 taisi olla enimmillään linjoilla – tosi hyvä määrä meille. Hyvät pisteethän sieltä räpsähti 😉 .

Järjestäjä

Paineensietokyky paremmaksi, treenaa resilienssiä -webinaari korkeakoulutetuille työnhakijoille

Selkeä ja hyvin rakennettu esitys, jota täytyy rauhassa vielä miettiä. Realistinen ja positiivinen asenne teemaan ja kohdeyleisöön plussaa.

Osallistuja

Paineensietokyky paremmaksi, treenaa resilienssiä -webinaari korkeakoulutetuille työnhakijoille

Hyvä ja käytännönläheinen paketti, jossa perusasiat, jotka voivat olla työnhaun kurjuudessa unohtuneet.

Osallistuja

Paineensietokyky paremmaksi, treenaa resilienssiä -webinaari korkeakoulutetuille työnhakijoille

Valmennus

Meillä valmennetaan esimiehiä paljon. Tämä valmennus herätti hyvää pöhinää käytävillä jo ensimmäisestä tapaamisesta alkaen. Esimiehet alkoivat miettimään omaa toimintaansa töissä ja kuuleman mukaan teemat ovat päätyneet myös kotikeskusteluihin. Mikä parasta, oppeja on lähdetty viemään omaan tiimiin eli paineensietokyvyn kehittäminen on muuttumassa työssä oppimiseksi.

Henkilöstöjohtaja

Voin lämpimästi suositella ToimintaKonseptin Paineesnsietokyky paremmaksi -koulutusta. Inspiroiva koulutus antoi itselleni paljon ajateltavaa sekä konkreettisia työkaluja omaan arkeen ja esimiestyöhön. Erityisen hyödyllisenä koin henkilökohtaisen palautteen omien “mielen muskeleiden” nykykäytöstä ja vinkit miten juuri minä voisin paineensietoani parantaa. Olen tehnyt koulutuksen jälkeen paljon töitä oman paineensietokykyni parantamiseksi ja voin ilokseni todeta, että myös lähipiirini on huomannut tuloksia. Saamani koulutusmateriaali oli selkeätä ja olen palannut sen pariin säännöllisesti.

Senior Brand and Portfolio Manager

Auttoi tiedostamaan, että paineensietokyky on joukko opeteltavissa olevia taitoja, ei mystiikkaa!

Esimies

Oma profiili yllätti. Coachaussessio auttoi kirkastamaan, miten pystyn omalla ajattelullani ja toimintavoillani olennaisesti helpottamaan arkeani.

Esimies

Opetti ottamaan itselle ensin happinaarin – vasta sitten voin auttaa muita! Muuten oma paineeni tarttuu muihin.

Esimies

Share This