Onnistu muutoksissa muutosvalmennukset

 

Muutosvalmennukset-auta-johtoa-esihenkiloita-ja-henkilostoa-tulemaan-sinuksi-muutoksen-kanssa

 

Haluatko mahdollistaa innostuksen, sitoutumisen ja paremman onnistumisen menossa olevissa tai suunnitelluissa muutoksissa ja uudistuksissa? Kun valitset tarpeisiinne sopivat Onnistu muutoksissa –muutosvalmennukset, autat johtoa, esihenkilöitä sekä henkilöstöä tulemaan sinuksi muutoksen kanssa.

Tällöin johto antaa riittävästi aikaa ja tilaa muutoksen käsittelyyn ja varmistaa, että esihenkilöillä on taidot ja valmiudet vaikeilta tuntuvien keskustelujen käymiseen. Henkilöstö kokee tulevansa kuulluiksi ja saavansa tukea muutoksen hyväksymiseen. Mikäli tämä ei toteudu, ihmisten työpanos kuluu osittain vellomiseen, tyhjäkäyntiin, vastustamiseen tai asioiden tekemättä jättämiseen ja tavoiteltu muutos toteutuu vain osittain.

Teemoja Onnistu muutoksissa muutosvalmennukset

Johdolle
 • Miten hyödynnän aivotutkimusta muutosten suunnittelussa ja onnistumisen varmistamisessa
 • Miten näytän suuntaa ja esimerkkiä

”Todella tiivis paketti muutoksen hallintaan.”

”Kirkasti, mitä olimme jo tehneet oikein muutoksen vauhdittamiseksi ja mihin piti vielä panostaa.”

 

Esihenkilöille ja muille muutoksen edistäjille
 • Oma roolini muutoksen edistäjänä ja miten tulen sinuksi sen kanssa
 • Miten käsittelen muutostarvetta oman tiimini kanssa ja autan tulemaan sinuksi sen kanssa
 • Miten luon sitoutumista, merkityksellisyyden kokemusta ja oman roolin löytämistä muutoksen toteuttajan
 • Miten saan ihmiset liikkeelle ja pidän likkeellä
 • Milloin ja miten puutun tarvittaessa arvostavan jämäkästi?

”Teki näkyväksi omat henkilökohtaiset kehityskohteet.”

”Antoi eväitä käsitellä tiimin kanssa ikäviä, vahvoja tunteita herättäviä asioita, joita olen aiemmin vältellyt tai yrittänyt nopeasti sivuuttaa. Helpotti myös huomata, että muutkin painivat samojen haasteiden kanssa.”

Henkilöstölle
 • Miten otan happinaamarin muutoksessa itselleni
 • Miten keskityn olennaiseen ja opin sietämään asioita, joihin en voi vaikuttaa
 • Miten autan itseäni ja muita oppimaan uutta

”Auttoi ymmärtämään mitä itselle ja muille tapahtuu sekä mitä voin itse tehdä.”

”Sain keinoja käsitellä omaa pahaaoloani ja keskittyä olennaiseen.”

Tutustu myös, kuinka rakennamme esihenkilöille ja johdolle valmiuksia paineisiin tilanteisiin ja muutoksiin oman jaksamisen ja toimintakyvyn säilyttämiseen sekä tiimin jaksamisen ja aikaansaamisen tukemiseen.

Tapamme toteuttaa muutosvalmennukset

Voit valita yhden tai useamman teeman tilanteesi ja tarpeidesi mukaan. Tarkennamme valmennuksen sisällöt kanssanne ja teemme valmennettaville ennakkokyselyn käytännön tilanteiden tunnistamista varten. Valmennettavat työstävät omaa muutostaan/käytännön tilanteita pari- ja pienryhmissä sekä soveltavat oivalluksiaan arkeen.

Toteutus joko tiiviinä 2 tunnin tai enemmän osallistumista mahdollistavina 3-3,5 tunnin valmennuksina varmistaen, että osallistujien vireystila ja keskittymiskyky säilyvät koko ajan. Valmennukset pidetään toiveidenne mukaan joko Zoomissa tai omassa videopalaverijärjestelmässänne ja toki tilanteen salliessa lähivalmennuksina. Lisäksi verkko-oppimisympäristö tukee valmennusten vaikuttavuutta mahdollistamalla oivallusten ja kokemusten jakamisen sekä vertaistuen toimien samalla aina ajan tasalla olevana materiaalipankkina.

Kaikki työyhteisövalmennuksemme sisältävät sekä ennakkomateriaalia ja/tai –tehtäviä, luento-osuuksia että valmennuksessa tehtäviä harjoituksia sekä harjoitteita valmennusten jälkeen.

Valitse Onnistu muutoksissa muutosvalmennukset,

niin rakennetaan yhdessä positiivisia muutoksia ja uusia tapoja!

Kaipaatko keinoja auttaa johtoa
 • ottamaan ihmiset paremmin huomioon jo muutosta suunniteltaessa tai vauhdittamaan jo käynnissä olevaa muutosta
 • mahdollistamaan toiminnan muuttuminen ja tehokkaiden uusien rutiinien muodostuminen toivotusti ja halutussa aikataulussa
vai esihenkilöitä ja henkilöstöä
 • hyväksymään muutoksen ja oman roolinsa sen edistämisessä
 • käsittelemään muutokseen liittyviä huolia ja pelkoja
 • ohjaamaan omaa ja muiden toimintaa
 • kokeilemaan rohkeasti uutta ja viemään muutoksen käytäntöön

Kysy lisää

Minua kiinnostavat

3 + 2 =

Asiakkaidemme kokemuksia:

”Suomen Ekonomien esimiehet halusivat luoda yhteistä näkemystä johtajuudesta ja esimiestyöstä, hioa johtamistaitojaan sekä keskinäistä yhteistyötään ja sitä kautta työyhteisön toimivuutta ja ilmapiiriä. Yhteistyökumppaniksi tälle polulle valittiin ToimintaKonsepti erityisesti heidän asiakaslähtöisen ja joustavan lähestymistapansa ja valmennuskokonaisuutensa vakuuttamana.

Runsaan puolen vuoden matkamme piti sisällään yhdessä luotujen tavoitteiden mukaisesti tietoa, uutta osaamista, yhteistä keskustelua, kokeilua arjessa, reflektointia, erilaisia kartoituksia sekä antoisia oivalluksia. Koimme, että näiden avulla otimme askeleita kohti parempaa johtajuutta ja esimiestyötä. Virpin ja Sarin asiantuntemuksen, vuorovaikutuksellisuuden ja haastamisen varassa matkaa oli turvallista tehdä.”

Anja Uljas

kehitysjohtaja, Suomen Ekonomit

”Uusi toimintamalli ja tavoitteet selkiytyivät”
”Vastuunotto on lisääntynyt ja toimintatapa yhtenäistynyt.”
”Tiimin ilmapiiri muuttunut positiiviseksi ja tuottavuus parantunut”
”Minä + muut = me. Vastuu omasta työstä lisääntynyt, puhumme suoraan, olemme kolmen rajapinnan sankareita, voimme sanoa jos ei onnistu, olemme kohteliaita, otamme pallon kiinni – tuemme, jaamme ja yhdistämme.”
”Toimintamalli selkiytyi ja ymmärsin oman työn merkityksen kokonaisuudessa.”
”Jämäkkyyttä tullut lisää toimintaan.”

Osallistujapalautteita

Meistä huipputiimi -valmennus

”Mikäli yksilöllä tai organisaatiolla on halua muuttua ja ymmärrystä omista kehityskohteistaan, ToimintaKonsepti pystyy antamaan konkreettisia ja arjen työssä helposti käytettäviä työkaluja kehittymiseen. Muuttamalla omaa toimintaa pystyy muuttamaan koko organisaatiota.”

Henry Johansson

Servaali Oy

”Turvallisuusjohtamisen valmennuskokonaisuus oli todella arvokas startti juuri nimitetylle tiimillemme nopeuttaen tiimiytymistä ja auttaen yhtenäisen toiminnan liikkeellelähdössä.
Kokonaisuus oli hyvin mietitty. Testaukset auttoivat näkemään sekä tiimin että tiimiläisten vahvuuksia ja kehittymisen paikkoja. Sisällöt, käytännön harjoitukset ja kotitehtävät rakentuivat tarpeidemme mukaan ja pakottivat prosessoimaan ja viemään asioita käytäntöön. Samalla kun jokainen osallistuja sai työkaluja oman toimintansa kehittämiseen, saimme yhdessä keinoja ja välineitä vaikuttaa muihin ihmisiin – edistää turvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia! Opimme  hyödyntämään positiivista viestintää ja ajattelumallia niin työssä kuin kotonakin: kiitokset, kannustaminen, hymy ja positiivisuus vievät asioita eteenpäin tehokkaammin ja paremmalla tuloksella kuin perinteiset menetelmät.
Suosittelen Virpin ja Sarin valmennuksia lämpimästi kaikille työyhteisöille, jotka haluavat saada omasta toiminnastaan ja tiimistään enemmän irti. Saimme rahallemme paljon enemmän vastinetta kuin osasimme odottaa!”

Tiia Tuomi

työturvallisuuspäällikkö, NCC

”Valmennuskokonaisuus auttoi yksikköämme puhaltamaan yhteen hiileen haasteellisessa muutoksessa. Tiimisynergiaprofiili ja yhdessä kirkastettu innostava tavoitetila herättivät henkilöstön miettimään, mitä itse kukin voi tehdä tavoitteen eteen. Valmennuksissa saimme työkaluja ja vinkkejä arkeen sekä opimme toisistamme. Arki tuntuu sujuvan helpommin, keskustellemme enemmän ja rakentavammin. Ideoita ja mielipiteitä nostetaan esille rohkeammin ja totuttuja tapoja haastetaan. Muutamien nuorimpien esimiesten coachaus toimi hyvänä tukena heille.”
Yksikön vetäjä