Onnistu muutoksessa

 

 

Muutos, uudistus, kehityshanke… Harva meistä, jos kukaan, haluaa tulla muutetuksi. Kaikki kuitenkin haluavat olla hyviä työssään, oppia ja onnistua. Toiminta muuttuu tekojen kauttatukemalla jokaisen työntekijän yksilöllistä kasvua.

Mikäli haluat kehittää tai uudistaa toimintaa pysyvästi

 • löydä merkityksellisyys
 • kiteytä yhteinen, puhutteleva tavoite
 • vahvista Can do -asennetta
 • käsittele epäilyksiä ja pelkoja, luo innostusta
 • rohkaise kokeilemaan ja oppimaan
 • kasvata taitoja ja tue tarvittaessa
 • tee edistyminen näkyväksi ja iloitse siitä
 • ja korjaa tarvittaessa.

Muutos on oivaltamista ja uuden oppimista ajattelussa ja toiminnassa. Tunteiden tunnistamista ja käsittelyä. Energian suuntaamista eteenpäin. Toistoa kerta toisensa jälkeen. Sitoutumista, ei vain kerran vaan joka kerta ja joka päivä uudelleen, kunnes uudesta tavasta toimia on tullut automaattinen, osa normaalia arkea.

Autamme onnistumaan muutoksissa mm.

 • Sparraamalla prosessia: miten saat ihmiset mukaan?
 • Valmentamalla johtoa, muutostiimejä ja esimiehiä
 • Tukemalla tiimejä ja koko työyhteisöä muutoksissa
 • Sparraamalla, suunnitelmalla ja toteuttamalla muutosviestintää

Asiakkaidemme kokemuksia:

”Suomen Ekonomien esimiehet halusivat luoda yhteistä näkemystä johtajuudesta ja esimiestyöstä, hioa johtamistaitojaan sekä keskinäistä yhteistyötään ja sitä kautta työyhteisön toimivuutta ja ilmapiiriä. Yhteistyökumppaniksi tälle polulle valittiin ToimintaKonsepti erityisesti heidän asiakaslähtöisen ja joustavan lähestymistapansa ja valmennuskokonaisuutensa vakuuttamana.

Runsaan puolen vuoden matkamme piti sisällään yhdessä luotujen tavoitteiden mukaisesti tietoa, uutta osaamista, yhteistä keskustelua, kokeilua arjessa, reflektointia, erilaisia kartoituksia sekä antoisia oivalluksia. Koimme, että näiden avulla otimme askeleita kohti parempaa johtajuutta ja esimiestyötä. Virpin ja Sarin asiantuntemuksen, vuorovaikutuksellisuuden ja haastamisen varassa matkaa oli turvallista tehdä.”

Anja Uljas

kehitysjohtaja, Suomen Ekonomit

”Uusi toimintamalli ja tavoitteet selkiytyivät”
”Vastuunotto on lisääntynyt ja toimintatapa yhtenäistynyt.”
”Tiimin ilmapiiri muuttunut positiiviseksi ja tuottavuus parantunut”
”Minä + muut = me. Vastuu omasta työstä lisääntynyt, puhumme suoraan, olemme kolmen rajapinnan sankareita, voimme sanoa jos ei onnistu, olemme kohteliaita, otamme pallon kiinni – tuemme, jaamme ja yhdistämme.”
”Toimintamalli selkiytyi ja ymmärsin oman työn merkityksen kokonaisuudessa.”
”Jämäkkyyttä tullut lisää toimintaan.”

Osallistujapalautteita

Meistä huipputiimi -valmennus

”Mikäli yksilöllä tai organisaatiolla on halua muuttua ja ymmärrystä omista kehityskohteistaan, ToimintaKonsepti pystyy antamaan konkreettisia ja arjen työssä helposti käytettäviä työkaluja kehittymiseen. Muuttamalla omaa toimintaa pystyy muuttamaan koko organisaatiota.”

Henry Johansson

Servaali Oy

”Turvallisuusjohtamisen valmennuskokonaisuus oli todella arvokas startti juuri nimitetylle tiimillemme nopeuttaen tiimiytymistä ja auttaen yhtenäisen toiminnan liikkeellelähdössä.
Kokonaisuus oli hyvin mietitty. Testaukset auttoivat näkemään sekä tiimin että tiimiläisten vahvuuksia ja kehittymisen paikkoja. Sisällöt, käytännön harjoitukset ja kotitehtävät rakentuivat tarpeidemme mukaan ja pakottivat prosessoimaan ja viemään asioita käytäntöön. Samalla kun jokainen osallistuja sai työkaluja oman toimintansa kehittämiseen, saimme yhdessä keinoja ja välineitä vaikuttaa muihin ihmisiin – edistää turvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia! Opimme  hyödyntämään positiivista viestintää ja ajattelumallia niin työssä kuin kotonakin: kiitokset, kannustaminen, hymy ja positiivisuus vievät asioita eteenpäin tehokkaammin ja paremmalla tuloksella kuin perinteiset menetelmät.
Suosittelen Virpin ja Sarin valmennuksia lämpimästi kaikille työyhteisöille, jotka haluavat saada omasta toiminnastaan ja tiimistään enemmän irti. Saimme rahallemme paljon enemmän vastinetta kuin osasimme odottaa!”

Tiia Tuomi

työturvallisuuspäällikkö, NCC

”Valmennuskokonaisuus auttoi yksikköämme puhaltamaan yhteen hiileen haasteellisessa muutoksessa. Tiimisynergiaprofiili ja yhdessä kirkastettu innostava tavoitetila herättivät henkilöstön miettimään, mitä itse kukin voi tehdä tavoitteen eteen. Valmennuksissa saimme työkaluja ja vinkkejä arkeen sekä opimme toisistamme. Arki tuntuu sujuvan helpommin, keskustellemme enemmän ja rakentavammin. Ideoita ja mielipiteitä nostetaan esille rohkeammin ja totuttuja tapoja haastetaan. Muutamien nuorimpien esimiesten coachaus toimi hyvänä tukena heille.”

Yksikön vetäjä