Kukoistava ja kannustava työyhteisö

 

Sujuvalla yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella varmistamme tavoitteiden toteutumisen.

 

Vastuu työyhteisön toimivuudesta kuuluu meistä jokaiselle. Mitä enemmän koneet hoitavat rutiineja, sitä enemmän tarvitaan kanssakäymistä ja työyhteisötaitoja. Vastuunottoa omasta asenteesta ja osaamisesta. Taitoa ymmärtää erilaisuutta. Halua antaa panoksemme ja kuunnella muita. Keinoja ratkoa näkemyseroja ja ristiriitoja. Keskittymistä siihen, mihin voimme vaikuttaa. Kykyä nähdä mahdollisuuksia. Uskoa oppimiseen. Kokeilua. Välittämistä – itsestä ja muista.

Teemat sopivat mm. osaksi perehdytystä, tiimi- tai työhyvinvointipäivien ohjelmaksi tai kehityshankkeiden tueksi. Sisältö muovautuu aina yhdessä asiakkaan kanssa. Toteutustavat skaalautuvat massaluennoista webinaareihin tai videoihin, valmennuksista henkilökohtaiseen coachaukseen. Toteutuksiin voidaan yhdistää myös testauksia, niin nykytilan kuin kehityksen näkyväksi tekemistä.

Valmennusteemojamme mm.
  • Autopilotilta itsensä johtamiseen
  • Erilaisia ja yhtä hyviä kaikki!
  • Taitavaksi tunteiden kanssa
  • Muutos uusin silmin
  • Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu
  • Roolini työyhteisössä
  • Miten saan aikani riittämään?
Asiakkaidemme kokemuksia:

”Huippukoulutus tämä Autopilotilta oman ajattelun johtamiseen!!! Kiitos! Kirsi Rouhiainen Facebookissa.
”Hyödyllinen päivä! Mitä paremmin johtaa itseään, sen paremmin voi johtaa muita. Erilaisia keinoja tuli reppuun.” Kirsi Pusa Twitterissä.
”Hieno paketti ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta. Osaatte puhua todella mielenkiintoa herättävästi ja innostavasti!”
”Mahtavaa, että tällainen jäsenkoulutus järjestyi. Näitä taitoja pitäisi opettaa kaikille kansalaistaitoina.”
”Pysäytti miettimään omaa toimintaa. Haastan uskomuksiani ja kokeilen käytännön harjoituksia mm. stressinhallintaan.”
”Ajatuksia herättävä valmennus. Osui hyvin omaan tilanteeseeni ja antoi työkaluja miettiä, mitä oikeastaan haluan.”
”Erinomainen valmennus.”

Osallistujapalautteita

Autopilotilta oman ajattelun johtamiseen -valmennuspäivä, Suomen Ekonomien valtakunnallinen koulutuspäivä 2017

”Suosittelen lämpimästi,” toimitusjohtaja.
”Valmennuksista oli kaikille hyötyä. Saimme hienovaraisia ahaa-elämyksiä. Opimme tarkastelemaan omia tapojamme ulkopuolisten silmin. Sekä saimme konkreettisia eväitä kehittää toimintaamme. ”
”Valmennus hitsasi porukkaa entistä tiiviimmin yhteen.”
”Valmennukset herättivät paljon ajatuksia ja itsetuntemus kasvoi joka kerralla. Eniten heräsi uusia ajatuksia ihmisten erilaisuuden ja ajattelun johtamisen osioissa. Myös tunteiden käsittely ja vuorovaikutus olivat mielenkiintoisia teemoja.”

Osallistujapalautteita

Kukoistava työyhteisö -valmennuskokonaisuus

”Valmennuskokonaisuus auttoi yksikköämme puhaltamaan yhteen hiileen haasteellisessa muutoksessa. Tiimisynergiaprofiili ja yhdessä kirkastettu innostava tavoitetila herättivät henkilöstön miettimään, mitä itse kukin voi tehdä tavoitteen eteen. Valmennuksissa saimme työkaluja ja vinkkejä arkeen sekä opimme toisistamme. Arki tuntuu sujuvan helpommin, keskustellemme enemmän ja rakentavammin. Ideoita ja mielipiteitä nostetaan esille rohkeammin ja totuttuja tapoja haastetaan. Muutamien nuorimpien esimiesten coachaus toimi hyvänä tukena heille.”

Yksikön vetäjä

”Olemme saaneet eväitä kehittymiseen ja toimintaan. Jos ei tartuta niihin, menee niin kuin ennenkin. Nyt on meistä kiinni, että ollaan tiimeissämme vielä enemmän läsnä ja tukena,” toimitusjohtaja.
”Kiitos mielenkiintoisesta matkasta, joka muuttui antoisammaksi koko ajan. Olemme saaneet paljon työkaluja toimia sujuvammin ja tuloksellisemmin. Nyt on otettava itseä niskasta kiinni ja vietävä niitä käytäntöön.”
”Olemme saaneet eväitä yhteistyöhön ja yhteisen innostavan tavoitteen, jonka eteen jokainen meistä tekee töitä.”
”Ajattelen enemmän tekemistä. Miten asioita voi tehdä niin, että saa ihmiset joustavammin mukaan ja tekeminen koetaan vielä mielekkäämmäksi ja mukavammaksi.”
”Kokonaisuus on ollut isoa oppimista. Olen oppinut mm. arvostamaan, kuuntelemaan, kysymään ja analysoimaan omaa tekemistäni. Ratkaisukeskeinen ajattelu on vahvistunut, samoin positiivisuus. Tulevaisuutta varten on paljon hyödynnettävää, työkaluja ja malleja.”
”Olen tykännyt erityisesti esimerkeistä ja niiden purkamisesta, teoriaa voi lukea itse kirjoista.”
”Nyt on pohdittava, mitä muutan omassa työssäni jotta huomioin jaksamisen ja viihtymisen.”

Osallistujapalautteita

Kukoistava työyhteisö -valmennuskokonaisuus

”Valmennukset ovat antaneet hyvät ja konkreettiset eväät esimiehille ja henkilöstölle rakentaa toimiva työyhteisö. Loppu on heistä itsestään kiinni. Olen tyytyväinen myös siihen, että sisältö on mukautunut joustavasti valmennettavien tarpeisiin.”

Leeni Niittonen-Laine

työhyvinvoinnin asiantuntija, Avantitiimi, Veritas

”Mikäli yksilöllä tai organisaatiolla on halua muuttua ja ymmärrystä omista kehityskohteistaan, ToimintaKonsepti pystyy antamaan konkreettisia ja arjen työssä helposti käytettäviä työkaluja kehittymiseen. Muuttamalla omaa toimintaa pystyy muuttamaan koko organisaatiota.”

Henry Johansson

Servaali Oy

”Ravistelemalla ajattelua ja asenteita sekä tukemalla taitojen kehittämistä saadaan uudistettua käyttäytymistä ja toimintaa.”

Outi Ihanainen-Rokio

GrowthSetters