Coachaus tukee henkilön tai pienryhmän vastuunottoa ja kehittymistä

 

 

Coachaus on tehokas keino tukea henkilön tai pienryhmän vastuunottoa ja kehittymistä. Se auttaa ihmistä oppimaan ja kokeilemaan rohkeasti. Koska coachattava on omine tavoitteineen ja tilanteineen työskentelyn keskiössä, valtaosalle coachaus on vaikuttavin tapa oman osaamisensa nostamisessa uudelle tasolle.

Valitse tilanteeseen ja tarpeeseen sopiva coachaustapa

Coachaus on työyhteisön tarpeisiin räätälöitävissä oleva työskentelytapa. Mikäli tavoite on tukea asiantuntijana tai esimiehenä kehittymistä, tyypillinen etenemistapa on kuuden tapaamisen prosessi. Käsiteltävät teemat sovitaan yhdessä henkilön esimiehen ja/tai HR:n kanssa. Prosessiin aina sisältyvä resilienssiprofiili tekee näkyväksi, miten henkilö voi jatkossa toimia joustavammin paineisissa tilanteissa ja näin edistää omaa jaksamistaan.

Coachauskeskustelu on oiva vaihtoehto, kun henkilö tai pienryhmä kaipaa ulkopuolisen sparrausta yksittäiseen asiaan. Aiheena voi olla esim. tavoitteen kirkastaminen, vaihtoehtojen löytäminen, ongelmanratkaisu tai päätöksenteko. Coach voi työskennellä myös ns. sisäisenä coachina. Tällöin hän on tavattavissa esimerkiksi kerran kuukaudessa päivän ajan työyhteisön tiloissa ja itse kukin voi varata itselleen sopivan sparrausajan.

Coachaus kuuluu myös olennaisena osana työyhteisövalmennuksiimme. Tiiminvetäjää coachataan valmennusprosessin ajan, jotta hän kokee olevansa koko ajan tilanteen tasalla ja ennalta valmistautunut kulloinkin käsiteltäviin asioihin. Tarvittaessa osaa valmennettavia tuetaan lisäksi henkilökohtaisella tai pienryhmäcoachauksella.

Riippumatta valitusta toteutustavasta, noudatamme ”Emme anna kalaa vaan ohjaamme coachattavan itse kalastamaan” -periaatetta. Näin pyrimme varmistamaan kestävää kehittymistä ja coachattavan kykyä soveltaa oppimaansa yhteisen taipaleemme päätyttyä.

Kansainväliset akkredointimme resilienssin, tiimin toimivuuden (tiimisynergia) ja sosiaalisten ja tunnetaitojen (ESCI) arviointeihin luovat vankan pohjan coachaukselle. 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme International Coach Federationin laatustandardeja ja eettisiä ohjeita. 

Virpi Haverinen

 • Certified Brain-Based Coach, NLI
 • Team Synergy Practitioner
 • Personal Resilience Instructor
 • Emotianal and Social Competence (ESCI) Trainer
 • Tunnelukkovalmentaja,
  skeematerapeutti

Sari Laitinen

 • Certified Business Coach®
 • Team Synergy Practitioner
 • Personal Resilience Instructor
 • Emotional and Social Competence (ESCI) Trainer
 • Ph.D. Candidate Aalto University

Haluaisitko

olla taitava ihmisjohtaja, saada tiimin toimivaksi ja tulokselliseksi tai onnistua muutoksessa?

Tutustu palveluihimme

Asiakkaidemme kokemuksia

Muutosten läpivienti:

Virpin coachaus on ollut rautaa niin muutostilanteiden hallitsemisessa kuin omien tavoitteiden saavuttamisessa. Tulen tapaamiseen pää täynnä haasteita ja lähden pää täynnä ratkaisuja. Takataskuun jää hyvä setti ongelmanratkaisutyökaluja, jotka jalkautuvat tapaamisissa kerta toisensa jälkeen. Viisautta on coachauksen vahva painopiste käyttäytymisen ja tunteiden ymmärtämisessä, se tuo tuloksia. 

Helena Hulkko

Coaching Sarin kanssa oli erinomaisen tehokkaasti ja hyödyllisesti käytettyä aikaa. Ajallisesti pienestä osasta työviikkoa seurasi merkittäviä vaikutuksia: kiireen ja ”multitaskingin” keskellä coaching toi suunnitelmallisuutta ja varmuutta muutosten läpivientiin. Sari on sosiaalisesti älykäs, innostava, oivalluttava ja osuvalla tavalla haastava coach. Minulle coachingiin panostettu aika antoi monin verroin hyötyjä takaisin, ja en olisi voinut olla tyytyväisempi Sariin. 

Marja Ojala

Uuteen rooliin kasvaminen:

Virpin tapa coachata oli oiva uudelle esimiehelle. Hain eväitä kasvaa asiantuntijasta oman yksikköni esimieheksi. Aluksi luotiin yhdessä minulle tavoite ja keskeiset teemat, joista kokonaisuus rakentui. Virpi sai näkemään vahvuuteni ja johtamistyylini, haastoi pohtimaan ja tarjosi minulle sopivia lähestymistapoja. Ja kas, kesän korvalla huomasin kasvaneeni uudessa tehtävässäni ja katsovani asioita eri näkökulmasta. Uuden tehtävän alkuvaiheessa työn ohjaus coachaten oli mielestäni antoisampaa kuin yksittäinen koulutus.

Maria Myllynen

Halusin tukea tiimiläistäni uudessa esimiesroolissaan ja tarjosin mahdollisuutta henkilökohtaiseen coachaukseen Virpin kanssa. Kannustin häntä olemaan yltiöpäisen rehellinen ja avoin, jotta työskentelyllä olisi edellytyksiä onnistua. Prosessin edetessä panin ilolla merkille hänen kasvunsa. Hänelle on tullut rohkeutta ottaa oma paikkansa tiiminvetäjänä sekä jämäkkyyttä hoitaa hankaliakin asioita vahvojen persoonien kanssa. Oma johtamistyyli on selkeästi löytymässä.

Coachatun esimies

Junioriesimiehenä minulla oli tarvetta lisätä itsetuntemusta esimiehenä sekä löytää työkaluja arjen käsittelyyn ja haastaviin tilanteisiin. Ensimmäisten tapaamisten jälkeen olin ihan naatti, sillä Sari haastoi minut oman osaamisalueeni ulkopuolelle. Oivalsin nopeasti, että vahvalla asiaosaamisella ei voi kompensoida ihmisten johtamista. Sarin tapa käyttää käytännön tilanteita oivalluttamiseen oli tosi antoisaa, ja auttoi löytämään uusia näkökulmia sekä lähestymistapoja, jotka ovat sovellettavissa jatkossa. Oma esimiesääneni on alkanut löytymään ja matka esimieheksi on hyvässä vauhdissa. Samalla ihmisten johtaminen on alkanut kiinnostamaan toden teolla.

Hanna

Omassa roolissa kehittyminen ja tavoitteiden saavuttaminen:

Virpi räätälöi coaching-kokonaisuuden tarpeitani vastaavaksi. Hän sovelsi joukkoon myös muita toimintatapoja, eli hän selvästi näki ja kuuli tarpeeni. Coachingin avulla sain avattua ja muokattua omia, vääristyneitäkin ajatusmallejani. Virpin maanläheiset ja inhimilliset toimintatavat tukivat minua sekä henkilökohtaisten että työhön liittyvien tavoitteideni saavuttamisessa. Entinen suorittajamieleni on nyt rauhallisempi ja opin ymmärtämään itsearmollisuuden tärkeyden.

Heidi Huikko

Coaching ylitti odotukseni. Sari sai minut ymmärtämään aiemmin vaikeina pitämiäni asioita aivan uudesta näkökulmasta ja siten coaching sai aikaan pysyvän muutoksen ajattelutavassani, mikä on parantanut kaikkea kanssakäymistäni muiden kanssa. Sarilla oli mukavan käytännönläheinen ja hyödyllisyyteen painottuva lähestyminen coachingiin.

Ryhmäpäällikkö

Virpi on ollut coachinani sekä työ- että henkilökohtaiseen elämääni liittyen, ja Virpin avulla olen pystynyt avaamaan elämäni solmuja ja kehittämään itseäni eteenpäin sekä työntekijänä että ihmisenä. Virpi on todella ammattitaitoinen, helposti lähestyttävä, selkeä ja inhimillinen koutsi, joka osaa luoda rauhallisen tilan ajatella ja luoda tunteen että hän on aidosti sinusta kiinnostunut.

Petra Wager

Coaching-sessiot pakottivat pysähtymään kiireenkin keskellä ja pohtimaan omaa toimintaansa esimiehenä. Ja kun asioita pohtii, Sarin sparraavien kysymysten kannustamana, osaa ottaa käyttöön oikeita työkaluja, joita omassa pakissaan jo onkin. Niitä hyödyntämällä se voi vaikka kiirekin vähän hellittää. Valmista ei varmasti tullut, mutta erinomaisia eväitä Sarin antama coachaus kyllä antoi tälle päättymättömälle tielle kohti parempaa johtamista.

Tapani Touru

Virpin haastoi juuri sopivasti miettimään itse omaa toimintaa, reaktioita ja kommunikointia, katsomaan peiliin. Työskentely sujui miellyttävässä ilmapiirissä ja kunkin session jälkeen oli rauhallinen ja motivoitunut olo. Virpi myös pystyi mainiosti vaihtamaan tapaamisen sisältöä ja tavoitteita, mikäli huomasi, että se voisi olla siinä tilanteessa tarpeen. Mielelläni jatkaisin prosessia edelleenkin.

Anu Kytölä

Esimies johtaa omalla esimerkillään. Kuuntelee, keskustelee ja ratkoo vaikeitakin asioita. Auttaa keskittymään tavoitteiden kannalta olennaiseen ja on tukena vaikeissa paikoissa. Ja pitää huolta myös omasta jaksamisestaan. Iso kiitos Virpi työstäsi kanssamme – coachaus on selvästi auttanut kehittymään näissä taidoissa

Coachattun esimiehen esimies

Yksittäistilanteiden hoito:

Olemme tunteneet Virpin kanssa jo vuosia ja omaamme samanlaiset ammatilliset taustat. Saadessani työtarjouksen Virpi auttoi hahmottamaan realistisesti ja objektiivisesti tarjouksen todelliset mahdollisuudet ja riskit. Kaikki tämä systemaattisesti 360-ajattelua käyttäen. Loistava peilipinta siis! Suosittelen!

Sonja Vuorinen

Virpistä saat sparraajan ja kokonaisuuksien hahmottajan vailla vertaa. Keskustelua voi käydä luovasti aiheesta kuin aiheesta, joten iso suositus!

Anu

Autoit minua näkemään äärimmäisen tärkeitä asioita, joita en ollut aiemmin edes tiedostanut. Koin todella tulleeni kuulluksi ja kohdatuksi aitona itsenäni.

Sanna