Työelämä2020-hankkeen mukaan tulevaisuuden johtajilta odotetaan yhä enemmän läsnäoloa ja vuorovaikutusta samalla kun luovuuden merkitys kasvaa. Myös rohkeampaa ja isompaa ajattelua kaivataan – taitoa vaatia tiimeiltä enemmän. Lue lisää Suomalaisen johtamisen tila ja tulevaisuus -raportista.

Vastapainona on hyvä muistaa itsesta ja muista huolehtiminen, taito olla arvostavasti jämäkkä ja sanoa tarvittaessa ei.