Hanke ei edennyt suunnitelmien mukaan. Ainakaan toimitusjohtajan mielestä. Hankevetäjä taas koki, että se, mitä on sovittu, on tehty. Näkemyksissä oli merkittävä ero. Rakentava keskustelu paljasti, että molemmat osapuolet olivat olettaneet yhtä sun toista – toki molemmat eri asioita. Puolin ja toisin oli pidetty joitain asioita itsestään selvyytenä – kyllähän tuo ymmärtää ja tietää nämä ilman, että niistä erikseen on keskusteltava. Ja olivathan ne itsestäänselvyyksiä sille, joka niin ajatteli, ei vaan sille toiselle, hänellä kun sattui olemaan omat kartat, uskomukset ja olettamukset, kokemukset ja näkemykset. Tuntuuko tutulta? Onko lähiyhteisössäsi henkilöitä, joilla tuntuu olevan kristallipallo tai jotka ehkä olettavat sellaisen olevan toisilla? Oma ajatus, näkemys, toive tai se mitä tarkoittaa on itselle selvää kuin pläkki. Niinpä ei tulla ajatelleeksi tai ei ymmärretä, että sitä se ei välttämättä ole toiselle. Tai ei pidetä hetkeä oikeana, eikä sitä oikeaa hetkeä koskaan sitten tulekaan. Oletetaan ja uskotaan, ja ollaan hiljaa.

Tehdään ajatuksemme ja mielipiteemme näkyväksi

Harvalla meistä on kristallipalloa. Ei ainakaan minulla. (En myöskään ole sellaisia lähiympäristössäni huomannut 😉 . Kokemus on opettanut, että silloin on hyvä avata suunsa. Sanoittaa ajatuksensa ja mielipiteensä ja ilmaista ne – silloin kun aika on, ei jälkikäteen käytäväpuheissa. Tällä en tarkoita sitä, että pitää omasta näkemyksestään kiinni kynsin hampain hamaan tappiin. Vaan sitä, että tekee ajatuksensa ja mielipiteensä näkyväksi toisille vastaanotettavassa muodossa. Ja varmistaa, että ne tulevat ymmärretyksi. Altistaa ne muutokselle  – on avoin ja vastaanottavainen eriäville mielipiteille, käy keskustelua – ja tarvittaessa muuttaa niitä.

Mahdollistetaan sama myös muille

Ja että mahdollistaa toisten suun avaamisen. Luo maaperää ja ilmapiiriä, jossa kaikki uskaltavat tuoda omat ajatuksensa ja näkemyksensä esille. Rohkaisee siihen. Kuuntelee ja kysyy ymmärtääkseen. Hyväksyy eriävät näkemykset. Näkee ne rikkautena. Tutustuu niihin tuomitsematta, yrittääkseen ymmärtää niitä ja nähdäkseen niissä hyvää. Rakentaa niiden päälle idealla kyllä–ja vielä parempaa. Yhdessä. Tiiminä. Toisia arvostaen. Olemalla ihmisenä ihmiselle. Rohkeasti. Eri mieltä saa olla. Olen valmis muuttamaan mielipidettäni. Ja toki jos jollakin on kristallipallo, mielelläni otan myös sellaisen vastaan. Uutta on aina mukava oppia. Jos haluat kuulla lisää synergisten tiimien kehittämisestä, ota yhteyttä!


Alkuperäisjulkaisu LinkedIn