"Mielensärauhoittaja opetti hahmottamaan omaa toimintaa uudella tavalla. Tunnistin, millaisia ajattelu- ja toimintamalleja olen vuosien varrella omaksunut ja miksi. Iso oppi ja oivallus oli taito tunnistaa itsessä heräämässä oleva tunnereaktio ja mihin se johtaa. Kun oppii pysäyttämään mielen autopilotin, ei tarvitse mennä sen mukaan vaan voi itse tietoisesti päättää, kuinka tilanteessa toimii. Samalla opin olemaan armollisempi itselleni ja luottamaan siihen, että pahoistakin paikoista selviää." - Leena Murto

Tutustu valmennukseen sisältöön ja osallistujien kommentteihin sekä ilmoittaudu!